نویسنده = امیر حسین منتظرحجت
ارزش‌گذاری اقتصادی منافع محیط‌زیستی(مطالعه موردی تالاب بامدژ)

دوره 5، شماره 18، مرداد 1395، صفحه 243-269

10.22084/aes.2016.1502

امیر حسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری