موضوعات = بورس
رابطه‌ بین مداخلات غیر دارویی دولت‌ طی دوره شیوع ویروس کووید-19 با بازار سهام ایران: نقش واکسیناسیون عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22084/aes.2024.28664.3655

مهدیه رضاقلی زاده؛ حسین جعفری؛ مرتضی عبدالحسینی


اثر شاخص استرس مالی بر روی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

دوره 12، شماره 48، بهمن 1402، صفحه 161-192

10.22084/aes.2023.27654.3580

فرجاد بخشور؛ محمد سخنور؛ طاهره آخوندزاده یوسفی؛ شهاب جهانگیری


بررسی اثر دخالت های دولت در بازار سرمایۀ ایران: رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (NARDL)

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 237-261

10.22084/aes.2022.25632.3393

محمد خداوردیزاده؛ محمد کلامی؛ سجاد ابراهیم‌پور؛ صابر خداوردیزاده