کلیدواژه‌ها = الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال غیررسمی در ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 11، شماره 42، شهریور 1401، صفحه 135-169

10.22084/aes.2022.25365.3377

سهیلا سبحانی؛ محمدحسن فطرس؛ غلامعلی حاجی؛ اسماعیل ترکمنی


لحاظ ورود و خروج بنگاه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 1-39

10.22084/aes.2018.16877.2687

سید احمدرضا جلالی نایینی؛ حسین توکلیان؛ حمید زمان‌زاده؛ پدرام داودی


نقش شوک های ساختاری و نوسان های ارزی بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 5، شماره 18، مرداد 1395، صفحه 197-219

10.22084/aes.2016.1500

ناصر الهی؛ اسدالله فرزین وش؛ سیدضیاء الدین کیاء الحسینی؛ مانوش خطیبی؛ مهدی صارم


اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 1-32

احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ ایلناز ابراهیمی؛ روزبه بالونژاد نوری