نقش شوک های ساختاری و نوسان های ارزی بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران

3 مربی گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم

4 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مفید قم

5 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات شوک‌های ساختاری و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به‌منظور استخراج معادلات مربوط به پویایی­های اقتصاد کلان، سه فرض مهم در نظر گرفته‌شده است. اول اینکه، اقتصاد مواجه با انواع چسبندگی­های اسمی است، ثانیاً وجود سلطه مالی در کشور باعث عدم تعریف یک سیاست پولی مشخصی می­شود و ثانیاً اقتصاد ایران یک کشور تولیدکننده باز کوچک است که نوسان­های ارزی نقش مهمی بر مسیر متغیرهای کلان دارند. بدین منظور و با استفاده از داده‌های فصلی دوره ۹۱-۱۳۶۹، پارامترهای الگو برآورد و نتایج تخمین حاکی از تأثیرپذیری تورم و رشد اقتصادی از نرخ ارز حقیقی، شکاف قانون قیمت‌های واحد و نرخ ارز اسمی خواهد بود. همچنین بر اساس شبیه­سازی انجام‌شده، علاوه بر شوک‌های ساختاری، نوسان‌های ارزی باعث تغییر در مسیر تعادلی نرخ تورم و تولید می‌شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Structural and Exchange Shocks on Macroeconomic Variables Dynamics

نویسندگان [English]

  • naser elahi 1
  • asadallah farzinvash 2
  • seyed ziyaaldin kiaalhoseini 3
  • manoosh khatibi 4
  • mehdi sarem 5
1 استاد اقتصاد
چکیده [English]

This paper has investigated the effects of structural and exchange shocks on the macroeconomic variables by using a DSGE model. In macroeconomic dynamics, three assumptions had made. First, economy faces nominal rigidities, second, because of fiscal dominance in Iran, defining monetary policy is not possible, and third, Iran economy is an small open economy that its macro variables have been affected by exchange shocks. In this way and by using quarterly data in the 1369-91 period, model parameters has estimated and the results show the effectiveness of real exchange rate, law of one price gap, and nominal exchange rate on inflation and economic growth. Moreover, based on simulation results, exchange rate fluctuations cause change in the equilibrium path of inflation and output. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Shocks
  • exchange fluctuations
  • DSGE Model
  • Macroeconomic Dynamics
بهرامی، جاوید و قریشی، نیره‌سادات (1390)؛ تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 1.
Sungbae, A. and Schorfheide, F. (2007); “Bayesian Analysis of DSGE Models,” Econometric Reviews, 26, 113-172.
Calvo, G. (1983); “Staggered prices in a utility maximizing framework”, Journal of Monetary Economics, Vol. 12(3), 383-398.
Christiano, L. J.; Eichenbaum, M. and Evans, C. L. (2005); “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy,” Journal of Political Economy,113(1), 1-45.
Corsetti, G. and Luca D. (2005); "Macroeconomics of International Price Discrimination", Journal of International Economics.
Dixit, A. K. and Stiglitz, J. E. (1977); “Monopolistic competition and optimum product diversity”, The American economic review, Vol.67, No.3, 297-308.
Fuhrer, J. C. (2000); “Habit Formation in Consumption and Its Implications for Monetary-Policy Models”, American Economic Review, 90(3), 367–390.
Leeper, E. M, (1991); “Equilibria under Active and Passive Monetary and Fiscal Policies”, Journal of Monetary Economics, 27(1), 129-147.
Monacelli, T. (2003); “Monetary policy in a low pass-through environment,” Working Paper Series 227, European Central Bank.
Senbeta, R. (2011); A Small Open Economy New Keynesian DSGE Model for a Foreign Exchange Constrained Economy, University of Antwerp, Memo.
Smets, F. and Wouters, R. (2003); “An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area”, Journal of the European Economic Association, 1(5), 1123-1175.
Uhliq, H. (1999) “A Toolkit for Analyzing Nonlinear Stochastic Difference Equations”, Tilburg University.
Walsh, C. E. (2010); “Monetary Theory and Policy,” MA, Third Edition, MIT Press.