نویسنده = میر حسین موسوی
تعداد مقالات: 2
1. عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات‌شده نفت و رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 131-153

الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی


2. اندازه‌گیری غیرخطی تله‌ی فقر در پویایی‌های مخارج مصرفی نسل سنی مردان در ایران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 89-112

حسین راغفر؛ میر حسین موسوی؛ بتول آذری بنی