نویسنده = سید پرویز جلیلی کامجو
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تأثیر شوک‌های ساختاری بر بی‌ثباتی تولید در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 57-85

10.22084/aes.2019.18607.2837

داریوش حسنوند؛ سید پرویز جلیلی کامجو


2. استفاده از نظریه بازی‌ها در تخصیص بهینه آب در زاینده‌رود

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 53-80

10.22084/aes.2016.1494

سید پرویز جلیلی کامجو؛ رحمان خوش اخلاق