ارزیابی تأثیر همزمان و مجزای شاخص های پولی و مالی بر رشد اقتصادی: کاربرد مدل پانل پویای دو مرحله ای آرلانو- باور/ بوندل– باند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

4 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

توسعه مالی و بانکی از اصلی­ترین کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت از طریق شفافیت و گسترش اطلاعات، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و کسب و کار، کاهش هزینه مبادلات، افزایش کارایی بازارها، متنوع­سازی، کاهش و پوشش ریسک، تجهیز پس اندازها، جذب سرمایه­های سرگردان و خُرد و تسهیل جریان تخصیص بهینه منابع می­باشد. ­هدف از توسعه بازارهای بانکی و بازارهای مالی که در دهه­های اخیر کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای درحال گذار شدیدا آن را دنبال می­کنند، ایجاد ارتباط بین این دو بخش و تقویت بخش تولید، به­عنوان بخش حقیقی اقتصاد می­باشد. با توجه به این مهم در این مقاله با بهره­گیری از رویکرد تحلیل حساسیت در چهار مدل مجزا به ارزیابی تأثیر انفرادی و همزمان شاخص­های توسعه بانکی (بازار پول) و شاخص­های توسعه مالی (بازار سهام) بر رشد تولید ناخالص داخلی (بخش حقیقی اقتصاد) خواهیم پرداخت. به­منظور نیل به این هدف ما از مدل پانل پویا (DPD) به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و تخمین­زن­های آرلانو- باور/ بوندل – باند دو مرحله­ای در طی دوره 2010- 1995 برای 32 کشـور که علاوه بر ایـران شامل کشورهای درحال­توسعه و نوظهور می­باشد، بهره خواهیم برد. نتایج مدل حاکی از تاثیر مثبت و معنی­دار شاخص­های پولی، مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد تولیدناخالص داخلیدر مدل­های همزمان و مدل­های مجزاست. کنترل شاخص­های پولی، مالی و شاخص­های اقتصاد کلان به­صورت مجزا در چهار مدل متفاوت تأثیری بر معنی­داری یا تغییر علامت سایر متغیرها ندارد وثبات علامت در هر چهار مدل وجود دارد که علاوه بر آزمون­های والد، سارگان و آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم نشان از تصریح درست مدل اقتصادسنجی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of individual and simultaneous impact of Monetaryand financial indicatorson growth: Usinga Arellano-Bover/ Blundel- Bond two-stepdy namicpanel model

نویسندگان [English]

  • saeed samadi 1
  • rahman khoshaklag 2
  • seyyed parviz jalili kamjo 3
  • hadi amiri 4
چکیده [English]

Banking and financial development are one of the main keys to achieving long-term growth through transparency and dissemination of information, investment opportunities and business identify, reducing transaction costs, increased market efficiency, diversification, coverage and reduce risk, Equip savings, micro and wandered investment attraction and facilitating the resource allocation. In recent decades the banking and financial markets developments, those follows in developing countries especially strongly in emerging economies are create relationships between this two sectors of economy and enhance of the manufacturing sector, as a real sector of the economy. According to this, In this paper, four distinct models to assess the impact of individual and simultaneous development bank (money market) and indicators of financial development (stock market) on the growth of GDP (the real economy) will be discussed. In order to achieve this goal we use dynamic panel data with generalized method of moment’s model and Arellano-Bover/ Blundel- Bond Dynamic Panel Data Two Step Estimator during 2010 - 1995 for 32 countries, including developing and emerging countries and Iran. In the simultaneous and separate models, the result indicates a positive and significant impact of monetary, fiscal and macro-economic variables on GDP growth. Control of monetary, fiscal and macroeconomic indicators separately in four different models did not effect on significant or sign of other variables. There is sign stability in all four models, the Wald test, Sargan test and first and second order autocorrelation of show that econometric model is specified correctly.