نویسنده = سجاد برخورداری
تعداد مقالات: 2
1. الگوی رفتاری کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه و روشی برای حل انتظارات ناهمگن

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 19-47

10.22084/aes.2019.16972.2695

یزدان گودرزی فراهانی؛ منصور خلیلی عراقی؛ ابراهیم گرجی؛ سجاد برخورداری


2. عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران با تأکید بر نقش تحریم‌های اقتصادی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 35-58

10.22084/aes.2018.16639.2670

سجاد برخورداری؛ حسین جلیلی بوالحسنی