نویسنده = سجاد برخورداری
تعداد مقالات: 3
1. اثرات شوک نرخ ارز بر ارزش صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با رهیافت TVP-FAVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.22808.3298

سجاد برخورداری؛ قهرمان عبدلی؛ رضا امیری


2. الگوی رفتاری کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه و روشی برای حل انتظارات ناهمگن

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 19-47

10.22084/aes.2019.16972.2695

یزدان گودرزی فراهانی؛ منصور خلیلی عراقی؛ ابراهیم گرجی؛ سجاد برخورداری