نویسنده = مهدی خداپرست مشهدی
تعداد مقالات: 5
1. آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1398

نسیم عربیان؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی فیضی؛ وحید فکور


2. ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 97-121

بهرام فتحی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ حسین سجادی فر


3. تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 155-175

مهدی خداپرست مشهدی؛ عبدالرحیم کردی


5. بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی- مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 193-217

مهدی خداپرست مشهدی؛ محمد حسن فطرس؛ بهرام فتحی