نویسنده = مهدی خداپرست مشهدی
آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 93-111

10.22084/aes.2019.17763.2768

نسیم عربیان؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی فیضی؛ وحید فکور


ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 97-121

10.22084/aes.2017.12714.2372

بهرام فتحی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ حسین سجادی فر


تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1397، صفحه 155-175

10.22084/aes.2017.537.1

مهدی خداپرست مشهدی؛ عبدالرحیم کردی


بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی- مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 193-217

مهدی خداپرست مشهدی؛ محمد حسن فطرس؛ بهرام فتحی