نویسنده = اسفندیار جهانگرد
برآورد جزء حباب قیمت در بازار مسکن 17 شهر بزرگ ایران - رویکرد تصحیح خطا

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 1-34

محمود ختائی؛ اسفندیار جهانگرد؛ محسن رجبی


تجزیه و تحلیل پیوندها و نشتی های ناشی از واردات فعالیت های اقتصادی ایران

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 75-102

اسفندیار جهانگرد؛ حمیده نیسی


ساخت نخستین جدول ضرایب فنی شهرستانی در ایران (مطالعه موردی شهرستان تفت)

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 111-134

علی آزادی نژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری