تجزیه و تحلیل پیوندها و نشتی های ناشی از واردات فعالیت های اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علاه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تاجیکستان

چکیده

در قالب  جدول  داده- ستانده دو نوع پیوند بین بخش­ها وجود دارد. پیوند طرف تقاضا را پیوند پسین و پیوند طرف عرضه را پیوند پیشین می گویند. تحلیل این پیوندها به ما اجازه  شناخت  اهمیت بخش­ها را در اقتصاد می­دهد.  بدیهی است که در یک اقتصاد باز از  واردات به­عنوان نهاده در فرایند تولید کالاها و  خدمات استفاده شود بنابراین زمانی که تولید اضافه می شود باعث افزایش واردات برای حمایت از آن تولید اضافی نیز می­شود. این نوع از واردات  به­عنوان نشت اقتصادی نام­گذاری می­شود و به­عنوان یک نشت در  ضریب فزاینده اقتصاد تأثیر می گذارد. برای چنین ارزیابی در ایران و در مطالعات تجربی تمایز بین  نهاده واردات و عرضه داخلی نادیده گرفته شده است. در این مقاله با تمایز بین نهاده وارداتی و داخلی در چارچوب حساب­های ملی، امکان اندازه­گیری پیوندهای داخلی  به­عنوان یک بعد جدید تحلیل به  می­تواند اضافه شود. با این وصف در این مقاله  با استفاده  جدول داده ستانده سال 1380 ایران به بررسی و تجزیه و تحلیل پیوندها و نشت­های بین بخشی در اقتصاد ایران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AnalyzingLinkages andLeakagesSectors in Iran

نویسندگان [English]

  • esfandiyar jahangard 1
  • hamideh neisi 2
چکیده [English]

Within input–output framework, there are two kinds of economic linkages between sectors. The demand relationship is referred to as backward linkageand the supply relationship is referred to as forward linkage. The analysis of the strengthsof backward and forward linkages allows us to identify the most important sectorsin the economy. Obviously, in an open economy, imported products may also be used in theproduction process. Hence, when increasing production it will also generateadditional imports to support it. That kind of import is called an economicleakage in the sense that it represents a leakage to themultiplier effect .For such assessment in Iran, the distinction between imported and domesticallysupplied inputs, which has been disregarded so far in empirical analysis, is crucial. In This paper, the distinction between imported and domestically producedinputs is taken into account in such a framework, besides an accurate measurement of domestic linkages; one can add a new dimension to the analysis. However, in this paper using the 1380 input-output tables of Iran's linkage and leakage sectors are analyzed.