ساخت نخستین جدول ضرایب فنی شهرستانی در ایران (مطالعه موردی شهرستان تفت)

نویسندگان

1 دانشجو دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه اقتصاد

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه اقتصاد

چکیده

جدول داده- ستانده استان‌های کشور را می‌توان از جدول داده- ستانده ملی بدست آورد ولی تا بحال جدول داده- ستانده شهرستانی در ایران تهیه و تدوین نشده است. علت تهیه نشدن آن نیز نبود اطلاعات ستانده، ارزش افزوده و تقاضای نهایی شهرستان است. در شهرستان‌های ایران تنها اطلاعات اشتغال را می­ توان بدست آورد. در این مقاله برای اولین بار جدول ضرایب فنی شهرستان تفت با استفاده از اطلاعات اشتغال بخش ­های شهرستان و روش سهم مکانی فلگ با تاکید بر بخش تخصصی (AFLQ)، تهیه و تدوین گردیده است. با استفاده از جدول ضرایب فنی، پیوندهای پسین تقاضا و پیوندهای پیشین عرضه محاسبه شده و در آخر بخش ­های کلیدی شهرستان تفت معرفی می­ شوند. نتایج مقاله نشان می­دهد که بخش‌های کشاورزی مثل "زراعت و باغداری"، "دامداری و مرغداری" و صنایع وابسته به آن مثل "ساخت منسوجات" بخش­ های کلیدی شهرستان تفت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction The First Technical Coefficient Table in Iran (case study in Taft township)

نویسندگان [English]

  • Ali Azadinejad 1
  • Abass Assari Arani 2
  • Esfandiar Jahangard 3
  • alireza naseri 2