نویسنده = کاظم یاوری
تعداد مقالات: 2
1. شوک نفت، سیاست پولی و اثر وثیقه‌ای در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 27-51

10.22084/aes.2020.22151.3111

علی تحویلی؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان


2. اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 81-107

10.22084/aes.2016.1495

یونس سلمانی؛ کاظم یاوری؛ بهرام سحابی؛ حسین اصغرپور