کلیدواژه‌ها = وابستگی فضایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آثار سیاستهای بودجه ای خاص کاهش نابرابری مناطق در ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22084/aes.2021.24921.3348

محسن افروخته؛ مجتبی الماسی؛ سهراب دل انگیزان


2. بررسی همگرایی بهره‌وری انرژی در منتخبی از کشورهای عضو OECD با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 57-80

داود بهبودی؛ فیروز فلاحی؛ امینه شیبائی