کلیدواژه‌ها = بخش کشاورزی
تعداد مقالات: 4
1. آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در ایران، یک تهدید یا فرصت برای بخش کشاورزی!؟

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 219-238

علیرضا علیپور؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


2. عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 239-255

محمود هوشمند؛ محمد هاشم نیا؛ زهرا عبداللهی؛ زهره اسکندری پور