آثار برقراری موافقتنامه ی تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه ی اروپا بر تجارت محصولات کشاورزی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد

چکیده

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه­ی اقتصادی کشورهای در حال ­توسعه از جمله ایران، این مطالعه به بررسی آثار انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی(PTA) بین ایران و اتحادیه­ی اروپا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران پرداخته است. به این منظور با بکارگیری مدل تعادل جزیی اسمارت، آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت دو سناریو کاهش تعرفه(50 و 100درصدی) برآورد شده است. نتایج حاصل از انعقاد موافقتنامه باعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصولات کشاورزی ایران خواهد شد. با توجه به بالاتر بودن متوسط تعرفه­ی کشاورزی ایران نسبت به اتحادیه­ی اروپا پس از انعقاد موافقتنامه، واردات محصولات کشاورزی ایران بیشتر از صادرات این محصولات می­شود و در نتیجه تراز تجاری منفی خواهد شد. با توجه به سناریوهای طراحی شده، بیشترین دسترسی کشور به بازارهای آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، انگلیس و ایرلند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Establishment Preferential Trade Agreement Between Iran and EU on Agricultural Products Trade: An Analysis Simulation

نویسندگان [English]

  • zahra nasroallahi 1
  • hasan sagheb 2
  • somayyeh afsharian 3
چکیده [English]

Given the importance of agriculture in the economic development and growth of developing country, including Iran, in this article, has been studied preferential trade agreement between Iran and European union as the biggest partnership for Iran, on Iran's trade flows and balance in agriculture. For this purpose, using a partial equilibrium SMART model, trade creation and diviation effects of trade is estimated in the agricultural sector of Iran and European Union member countries to reduce tariffs under the two scenarios (50 and 100 percent). The results of the agreement cause to increase trade volume and export agricultural products in Iran. Due to higher average agricultural tariffs of Iran to Europe, after the agreement, products import of Iran is more than export of this product and therefore trade balance will be negative. According to the designed scenarios, the most accessing of Iran will be to markets of Germany, Italy, Netherlands, France, Britain and Ireland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Integration agreement
  • Preferential Trade Agreement
  • Tariff Rate
  • Trade Creation
  • Trade Deviation
  • Agricultural Sector