نویسنده = مجتبی قربان نژاد
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی دوباره به تورم در ایران: رویکرد VARX

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 99-121

10.22084/aes.2017.1882

سید عزیز آرمن؛ مجتبی قربان نژاد؛ وحید کفیلی


2. بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 221-236

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ مجتبی قربان نزاد