نویسنده = کامبیز هژبرکیانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اندازه دولت در استان‌های ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 55-80

غلامعلی حاجی؛ اکبر کمیجانی؛ کامبیز هژبرکیانی