نویسنده = حمید آسایش
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده در زیربخش‌های اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23324.3224

فرهاد امیری؛ کاوه درخشانی درآبی؛ حمید آسایش


2. بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده در زیربخش‌های اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1400

10.22084/AES.2021.23324.3224

فرهاد امیری؛ کاوه درخشانی درآبی؛ حمید آسایش


3. اثرات متقابل بی ثباتی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران با رهیافت MSVAR

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 169-199

10.22084/aes.2020.22565.3156

الهام حسینی؛ یونس نادمی؛ حمید آسایش؛ سید حسین سجادی فر