نویسنده = مرضیه اسفندیاری
تعداد مقالات: 3
1. Rational Expectation House Price Bubbles in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24331.3302

مرضیه اسفندیاری؛ نظر دهمرده قلعه نو؛ سمیه پارسا