نویسنده = محمد حسن وکیل‌پور
برآورد میزان پرداخت جبرانی در نتیجۀ تغییر قیمت انرژی در حوزۀ مصرف‌کنندگان آب شرب شهری

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 203-221

10.22084/aes.2022.26104.3437

سیده سمانه عباس میری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد حسن وکیل‌پور؛ حامد نجفی علمدارلو


اثرات ممانعت از ورود گندم بر روی جریان تجارت آب مجازی

دوره 5، شماره 20، دی 1395، صفحه 63-79

10.22084/aes.2016.1666

حامد نجفی علمدارلو؛ فریبا ریاحی؛ محمدحسن وکیل پور