نویسنده = بهرام فتحی
کاربرد مدل بازی چانه زنی جهت تجزیه کارایی مدل متمرکز دو مرحله ای در بانکهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22084/aes.2024.28759.3660

علی عبدالوند؛ بهرام فتحی؛ محمد خرسند زاک؛ مجید انیسی


ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 97-121

10.22084/aes.2017.12714.2372

بهرام فتحی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ حسین سجادی فر


بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی- مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 193-217

مهدی خداپرست مشهدی؛ محمد حسن فطرس؛ بهرام فتحی