کلیدواژه‌ها = شوک پولی
رویکردی بین کشوری جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر جهش نرخ ارز

دوره 8، شماره 31، آبان 1398، صفحه 95-121

10.22084/aes.2019.18514.2829

آزداه بردبار؛ رحمان سعادت؛ سید کمیل طیبی؛ تیمور محمدی


بررسی اثر شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش BVAR: مطالعه ی موردی ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 91-124

مهدی صادقی شاهدانی؛ حامد صاحب هنر؛ محمد عظیم زاده آرانی؛ سید مهدی حسینی دولت آبادی