کلیدواژه‌ها = الگوی چرخشی مارکوف
تعداد مقالات: 1
1. آزمون معمای فلدشتاین – هوریوکا در ایران (با تأکید بر نقد لوکاس)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22084/aes.2017.12967.2399

محمدعلی احسانی؛ صالح طاهری بازخانه