نویسنده = فاطمه طرهانی
اثر فضایی آموزش برخط فقر در استان‎های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22084/aes.2024.28736.3659

سید پرویز جلیلی کامجو؛ مبینا زارعی؛ فاطمه طرهانی