نویسنده = علی حسین استادزاد
محاسبه نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون ملاحظات زیست محیطی

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 1-25

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد


تحلیل رفتار کسری بودجه دولت در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه ای

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 19-40

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد؛ علی صفوی