نویسنده = محمد رضا لطفعلی پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 81-109

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ مرتضی بستام