نویسنده = رحمان سعادت
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی بین کشوری جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر جهش نرخ ارز

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 95-121

10.22084/aes.2019.18514.2829

آزداه بردبار؛ رحمان سعادت؛ سید کمیل طیبی؛ تیمور محمدی


2. بررسی رابطه دلار و یورو بر اساس نظریه بازی‌ها

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 75-97

10.22084/aes.2017.1798

رحمان سعادت؛ علیرضا عرفانی؛ سمیه کرکه آبادی؛ مریم شیخی مهرآبادی