نویسنده = الهه اسدی مهماندوستی
تعداد مقالات: 1
1. عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات‌شده نفت و رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 131-153

الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی