نویسنده = ناصر الهی
طراحی سازوکار برای تبادل کلیه در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 95-123

10.22084/aes.2017.11754.2276

جعفر عبادی؛ ناصر الهی؛ محمدعلی امیرزرگر؛ جلال مولابیگی


نقش شوک های ساختاری و نوسان های ارزی بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 5، شماره 18، مرداد 1395، صفحه 197-219

10.22084/aes.2016.1500

ناصر الهی؛ اسدالله فرزین وش؛ سیدضیاء الدین کیاء الحسینی؛ مانوش خطیبی؛ مهدی صارم