بررسی تقارن یا عدم تقارن عملکرد سیاست پولی با استفاده از رگرسیون کوانتایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

سیاست پولی به­عنوان اهرمی در دست بانک مرکزی قرار دارد و در راستای رسیدن ثبات اقتصادی  وکنترل قیمت­ها به­کار گرفته می­شود. براساس قاعده تیلور سیاست­گذاران پولی با تغییر در نرخ بهره نسبت به انحراف از تولید بالقوه و تورم هدف واکنش نشان می­دهند، بنابراین بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران که نشان­دهنده­ی میزان قاعده­مندی بانک مرکزی در پاسخ به شکاف تولید و تورم است مفید به نظر می­رسد. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف یعنی شکاف تولید و انحراف تورم در ادوار مختلف تجاری متفاوت است، بنابراین در این مطالعه، مدل­ها براساس روش رگرسیون کوانتایل برای زمانی که واکنش بانک­ مرکزی متقارن یا نامتقارن است، با بهره­گیری از داده­های دوره­ی زمانی 1353-1389 برآورد شده­اند. نتایج حاکی از آن است که در دوره­های رکود و رونق بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید واکنشی از خود نشان نمی­دهد و نسبت به انحراف از تورم واکنشی خلاف انتظار از خود نشان می­دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Symmetry or Asymmetry of Monetary Policy Performance Using Quantile Regressions

نویسندگان [English]

  • k s 1
  • sh f 1
  • m s 2
چکیده [English]

Monetary policy is the lever by which the Central Bank can achieve economic stability and price control. In this study, the reaction function of the Central Bank to the deviations of target inflation and potential output is used based on Taylor’s rule. The approach which has recently been considered is that the rate of Central Bank reactions to the objectives of output gap and inflation deviation is different in different business cycles. Therefore, in this study, the models are estimated using quantile regression during the period 1353-1389 for the time which Central Bank reaction is symmetric or asymmetric. The results show that the Central Bank does not react to the output gap during the periods of recession and prosperity while it reacts to the inflation deviation in the opposite way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symmetry or Asymmetry
  • Quantile Regression
  • Central Bank