سنجش کشش تغییرات حدسی و قدرت بازاری در صنایع منتخب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف­محوری این مقاله سنجش کشش تغییرات حدسی و ارزیابی ضریب قدرت بازاری در صنایع منتخب ایران می باشد.  در این مقاله مدلی ارایه شده که رفتار و عملکرد صنایع منتخب را نشان می‌دهد. این مدل ساختار بازار را از رقابت تا انحصار مورد بررسی قرار می‌دهد و ارتباطی بین رفتار مصرف کننده و تولید کننده برقرار می‌کند.  در این تحقیق 10 صنعت کارخانه‌ای ایران در کد ISIC چهار رقمی انتخاب شده‌اند و قدرت بازاری و کشش تغییرات حدسی در چهارچوب داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در صنعت لبنیات و چاپ و نشر با مقادیر حدسی محاسبه شده به ترتیب در حدود 1/3 و 1/02 بیشترین رفتار تبانی­گری مشاهده می‌شود. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که صنایع مواد شیمیایی و فولاد به ترتیب با 5/9 و 4/07 دارای بیشترین قدرت بازاری و صنایع سیمان و مواد آشامیدنی به ترتیب با 0/33 و 0/34 دارای کم‌ترین قدرت بازاری در میان ده صنعت بررسی شده می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Conjectural Variation Elasticity and Market Power in Selected Industries

نویسندگان [English]

  • mohammadnabi shihakitash 1
  • hamid hojati 2
چکیده [English]

In recent studies, many economists have focused on the industry and market. Policymakers in order to provide a comprehensive framework for target market need to have information about the structure of the market and the factors affecting it. The model that is presented in this research shows the behavior of selected industries. This model investigates the structure from competition to monopoly and makes a link between the consumer and the producer behavior. In this paper ten manufacturing industry in Iran with 4 degree ISIC is chosen and market power and conjectural elasticity is examined using panel data. The results suggest that the dairy and print industries with 1.3 and 1.02 respectively, have the most conjectural variation, hence the collusive behavior is shown in these industries. Also cement and beverage industries with -0.27 and 0.51 respectively, have the most competitive structure. In addition chemical and steel industry, respectively, with 5.9 and 4 have the most market power and cement and beverage industries, respectively, with 0.33 and 0.34 have the least market power among the industries surveyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conjectural variation elasticity
  • Market Power
  • selected industries