تحلیل اقتصادی هزینه‌های راه آهن سریع‌السیر در سرعت‌های مختلف به منظور پیاده سازی سرعت بهینه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

4 معاون پژوهشی، مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اقتصادی هزینه‌های راه آهن سریع‌السیر در سرعت‌های مختلف بهره برداری پرداخته، بر اساس تغییر هزینه‌ها پیشنهادی در جهت سرعت بهینه بهره برداری ارائه می‌دهد. تعیین سرعت بهینه بهره برداری از دیدگاه اقتصادی همواره موضوعی چالش برانگیز برای پیاده سازی راه آهن سریع‌السیر در ایران بوده است. مقاله حاضر تلاش می‌کند تا تاثیر عامل سرعت بر سود دهی و افزایش بازدهی صنعت ریلی را، با استفاده از تحلیل‌های اقتصادی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر این مسئله شناسایی نماید. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات سرعت و بهره برداری در شبکه حمل و نقل ریلی سریع‌السیر اروپا، مجموعه داده‌های پراکنده این شبکه به عنوان مطالعه موردی گردآوری شده و مبنای محاسبات اقتصادی قرار گرفته است. سپس، نحوه محاسبه متوسط سرعت با توجه به نوع قطار، مسافت، زمان‌های تلف شده و زمان سیر قطار، ارائه گردیده است. در ادامه هزینه‌های بهره برداری متناظر با سرعت‌های مختلف با لحاظ کردن اثرات زمان بندی پروژه‌ها و ارزش زمانی پول محاسبه شده است. در نهایت با جمع بندی اطلاعات حاصل از آنالیزهای انجام شده، سرعت تقریبی 250 کیلومتر برساعت به عنوان سرعت بهینه شبکه حمل و نقل ریلی سریع‌السیر بر مبنای مطالعه موردی تعیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of costs in high speed railway at different speeds to implement the optimal speed in Iran

نویسندگان [English]

  • zahra ali moradi 1
  • abdolhamid eshragh 2
  • Meysam naeimi 3
  • hossein amin sadrabadi 4
چکیده [English]

The present research establishes an economic-based analysis to distinguish the relationship between the operating speed and overall costs of the high speed railway (HSR) system. In order to implement the HSR system, determining the optimum operating speed is a challenging issue from the economic point of view. This research seeks to determine the influence of speed on the effectiveness and profitability of the HSR, by identifying the influential parameters and their possible effects on economic evaluations. Due to the availability of speed information and operational data in the European HSR network, the scattered data of the entire HSR network in the Europe are collected as a case study. Then, average operating speeds of the trains are calculated based on train specifications, distance, wasted time and travel time. Afterwards, operation costs associated with different speeds are estimated, taking into account the duration time of projects and the real-time value of costs. The research is eventually led to an optimum speed of 250 km/h, based on results obtained in the chosen case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High speed railway
  • speed
  • costing
  • economy
اشراق، عبدالحمید و علیمرادی، زهرا (1393)؛ بررسی اثرات کیفی در ارزیابی اقتصادی طرح‌های دولتی - مطالعه موردی محور راه‌آهن تهران- میانه. کنفرانس اقتصاد، توانمندسازی اصلاح رفتارهای اقتصادی، شیراز.
اقدسی، محمد و غلامی، علیرضا (1382)؛ بررسی شاخص‌های بهره­وری و ترکیب عوامل تولید در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران. مجله فنی و مهندسی مدرس، 11: 79-96.
پورکاظمی، محمدحسین (1381)؛ ارزیابی کارایی نواحی سیزده­گانه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل پوششی داده‌ها. مجله تحقیقات اقتصادی، 3-4: 105-124.
پورکاظمی، محمدحسین و رضایی، جواد (1382)؛ ارزیابی کارایی نواحی سیزده­گانه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل پوششی داده‌‌ها (D.E.A). مجله تحقیقات اقتصادی، 63: 145-163.
پورکاظمی، محمدحسین و سلطانی، حسینعلی (1386)؛ ارزیابی کارایی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با راه‌آهن‌های کشور‌های آسیائی و خاورمیانه. مجله تحقیقات اقتصادی، 86: 87-121.
خرازی، فرشاد و اویسی، علی (1387)؛ شاخص‌های مقایسه‌ای ایران و کشورهای منطقه در سال 2006 مرکز تحقیقات راه‌آهن.
زاهد، فاطمه (1384)؛ بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی پروژه‌های راه و راه‌آهن معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری – پژوهشکده حمل‌ونقل.
فطرس، محمدحسن و براتی، جواد (1392)، تجزیه ی دی اکسیدکربن منتشره ی بخش حمل و نقل به زیربخـش ها و انواع سوخت های مصرفی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 2 (6) ، 64-83.
موحدی، محمدمهدی و حسینی، سیدمحی­الدین (1389)؛ تعیین و رتبه­بندی کارایی نواحی مختلف راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. مجله ریاضیات کاربردی، واحد لاهیجان، 7(1): 49-64.
Adler, N.; Pels, E. and Nash, C. (2010); High-speed rail and air transport competition: Game engineering as tool for cost-benefit analysis. Transportation Research Part B: Methodological, 44(7): 812-833.
Alexandersson, G. (2009); Rail privatization and competitive tendering in Europe. Built Environment, 35(1): 43-58.
Campos, J. and de Rus, G. (2009); Some stylized facts about high-speed rail: A review of HSR experiences around the world. Transport policy, 16(1): 19-28.
Cantos, P. and Maudos, J. n. (2001); Regulation and efficiency: the case of European railways. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 35(5): 459-472.
Caves, D. W.; Christensen, L. R. and Diewert, W. E. (1982); The economic theory of index numbers and the measurement of input, output, and productivity. Econometrica: Journal of the Econometric Society: 1393-1414.
Caves, D. W.; Christensen, L. R. and Swanson, J. A. (1981a); Economic performance in regulated and unregulated environments: a comparison of US and Canadian railroads. The Quarterly Journal of Economics: 560-581.
Caves, D. W.; Christensen, L. R. and Swanson, J. A. (1981b); High Cost of Regulating US Railroads, The. Regulation, 5: 41.
Caves, D. W.; Christensen, L. R. and Swanson, J. A. (1981c); Productivity growth, scale economies, and capacity utilization in US railroads, 1955-74. The American economic review: 994-1002.
Chen, G. and Silvaa, J. d. A. e. (2014); Estimating the provincial economic impacts of high-speed rail in Spain: An application of structural equation modeling. Procedia - Social and Behavioral Sciences.
Chen, C.-L. and Hall, P. (2011); The impacts of high-speed trains on British economic geography: a study of the UK’s InterCity 125/225 and its effects. Journal of Transport Geography, 19(4): 689-704.
Coto-Millán, P.; Inglada, V. and Rey, B. (2007); Effects of network economies in high-speed rail: the Spanish case. The annals of regional science, 41(4): 911-925.
De Rus, G. (2008).The economic effects of high speed rail investment. OECD/ITF Joint Transport Research Centre Discussion Paper.
De Rus, G.; Barrón, I.; Campos, J.; Gagnepain, P.; Nash, C.; Ulied, A. and Vickerman, R. (2009); Economic analysis of high speed rail in Europe. Fundación BBVA.
De Rus, G. and Inglada, V. (1997); Cost-benefit analysis of the high-speed train in Spain. The annals of regional science, 31(2): 175-188.
Dobruszkes, F.; Dehon, C. and Givoni, M. (2014); Does European high-speed rail affect the current level of air services? An EU-wide analysis. Transportation Research Part A.
Finger, M. (2014); Governance of competition and performance in European railways: An analysis of five cases. Utilities Policy (0).
Forkenbrock, D. J. (2001); Comparison of external costs of rail and truck freight transportation. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 35(4): 321-337.
Fu, X.; Zhang, A. and Lei, Z. (2012); Will China’s airline industry survive the entry of high-speed rail? Research in Transportation Economics, 35(1): 13-25.
Fukui, K. (1992); Japanese National Railways Privatization Study; The Experience of Japan and Lessons for Developing Countries. World Bank.
Garcia, A. and Españoles, F. F. (2010); Relationship between rail service operating direct costs and speed. Study and Research Group for Economics and Transport Operation. International Union of Railways & Fundacìon de los Ferrocarriles Españoles.
Garrett, S. (2011); Florida High-Speed Rail: An Economic Policy Analysis. thesis.
Givoni, M. (2006); Development and Impact of the Modern High‐speed Train: A Review. Transport reviews, 26(5): 593-611.
Gutiérrez, J. (2001); Location, economic potential and daily accessibility: an analysis of the accessibility impact of the high-speed line Madrid–Barcelona–French border. Journal of Transport Geography, 9(4): 229-242.
Gutierrez, J.; Gonzalez, R. and Gomez, G. (1996); The European high-speed train network: predicted effects on accessibility patterns. Journal of Transport Geography, 4(4): 227-238.
Ha, H.-K.; Yoshida, Y. and Zhang, A. (2011); Social efficiency benchmarking of Japanese domestic transport services: A comparison of rail and air. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 16(7): 554-561.
Hernández, A. and Jiménez, J. L. (2014); Does high-speed rail generate spillovers on local budgets? Transport policy, 35(0): 211-219.
Ivaldi, M. and Vibes, C. (2005a); Intermodal and intramodal competition in passenger rail transport. Available at SSRN 637242.
Ivaldi, M. and Vibes, C. (2005b); Intermodal and intramodal competition in the long-haul passenger transport market.
Kanafani, A.; Wang, R. and Griffin, A. (2012); The Economics of Speed – Assessing the performance of High Speed Rail in Intermodal Transportation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 43(0): 692-708.
Levinson, D.; Gillen, D.; Kanafani, A. and Mathieu, J.-m. (1996); The full cost of intercity transportation-a comparison of high speed rail, air and highway transportation in California. Institute of Transportation Studies.
Levinson, D.; Mathieu, J. M.; Gillen, D. and Kanafani, A. (1997); The full cost of high-speed rail: an engineering approach. The annals of regional science, 31(2): 189-215.
LIN, C. Y. (1995); The high-speed rail project and its privatization in Taiwan. Rail International.
Loizides, J. and Tsionas, E. G. (2002); Productivity growth in European railways: a new approach. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 36(7): 633-644.
Mizuno, O.; Kikuno, T.; Inagaki, K.; Takagi, Y. and Sakamoto, K. (1998); Analyzing effects of cost estimation accuracy on quality and productivity. In Proceedings of the 20th international conference on Software engineering, 410-420: IEEE Computer Society.
Nash, C. (2008); Passenger railway reform in the last 20 years – European experience reconsidered. Research in Transportation Economics, 22(1): 61-70.
Nash, C. (2009); European Rail Reform-The Next Steps.
Preston, J. and Wall, G. (2008); The ex-ante and ex-post economic and social impacts of the introduction of high-speed trains in South East England. Planning, Practice & Research, 23(3): 403-422.
Pouryousef, H.; Lautala, P. and White, T. (2013); Review of capacity measurement 2 methodologies; similarities and differences in 3 the us and european railroads 4. Europe, 39: 40.
Sánchez-Borràs, M.; Nash, C.; Abrantes, P. and López-Pita, A. (2010); Rail access charges and the competitiveness of high speed trains. Transport policy, 17(2): 102-109.
Solow, R. M. (1962); Technical progress, capital formation, and economic growth. The American economic review: 76-86.
Tierney, S. (2012); High-speed rail, the knowledge economy and the next growth wave. Journal of Transport Geography, 22(0): 285-287.
Thompson, L. S. (1994); High-Speed Rail (HSR) in the United States—Why Isn’t There More? Japan Railway & Transport Review: 32-39.
Vickerman, R. (1997); High-speed rail in Europe: experience and issues for future development. The annals of regional science, 31(1): 21-38.
Vickerman, R.; Spiekermann, K. and Wegener, M. (1999); Accessibility and economic development in Europe. Regional studies, 33(1): 1-15.
Vickerman, R. and Ulied, A. (2006); Indirect and wider economic impacts of high speed rail. Economic analysis of high speed rail in Europe: 89-118.
Yanase, N. (2010); Necessities for future high speed rolling stock. International Union of Railways (UIC).