کلیدواژه‌ها = مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه (ARDL)
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اقتصادی مؤثر بر بی‌ثباتی درآمدهای مالیاتی دولت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 25-42

ابراهیم نصیرالاسلامی؛ تیمور رحمانی؛ حمید ابریشمی