کلیدواژه‌ها = صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
اثر شاخص استرس مالی بر روی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

دوره 12، شماره 48، بهمن 1402، صفحه 161-192

10.22084/aes.2023.27654.3580

فرجاد بخشور؛ محمد سخنور؛ طاهره آخوندزاده یوسفی؛ شهاب جهانگیری