کلیدواژه‌ها = حداقل دستمزد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 221-236

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ مجتبی قربان نزاد


2. مطالعه ی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 121-143

سعید عیسی زاده؛ عدنان محمدی