تأثیر رونق صادراتی بر بیکاری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

تجارت خارجی به­عنوان یکی از ابزارهای جهانی­شدن، زمینه­ساز رقابت بین­المللی و مشارکت کشورها در فعالیت­های اقتصادی است. در جریان تجارت خارجی فعالیت­هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشند، امکان بقا را از دست داده و سطح بیکاری را افزایش می­دهند. اما اگر تجارت خارجی از طریق توسعه و رونق صادرات افزایش یابد به ایجاد فرصت­های شغلی دارای کارایی بالاتر منجر می­شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رونق صادر­اتی بر نرخ بیکاری در ایران می­باشد. بدین­منظور از داده­های سالیانه دوره­ی زمانی 1390-1353، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده، آزمون همجمعی باند و آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج نشان­دهنده­ی وجود رابطه همجمعی بین متغیر­های تحقیق بوده و حاکی از این است که رونق صادراتی در هر دو دوره کوتاه­مدت و بلندمدت بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنی­داری داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا نشان می­دهد که در هر دوره 95 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری به سمت روند بلندمدت خود تعدیل می­شود. نتایج آزمون گرنجر شرطی نشان می­دهد که رابطه علیت کوتاه­مدت  میان متغیرها وجود ندارد، اما رابطه­ علیت بلندمدت از رابطه مبادله، موجودی سرمایه بخش­های قابل مبادله، موجودی سرمایه بخش­های غیرقابل مبادله، عرضه­ی نیروی­کار و نرخ تورم به نرخ بیکاری در سطح 5% پذیرفته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Export Boom on Unemployment in Iran

نویسندگان [English]

  • k s 1
  • sh n 2
چکیده [English]

Foreign trade as one of the tools of globalization leads to international competition and participation of countries in economic activities. In the foreign trade process, uncompetitive activities will lost the ability to survive and will increase the level of unemployment. But if foreign trade increases through the development and boom of exports, it will lead to the creation of job opportunities with higher performance. The aim of this research is to analyze the effects of export booms on the unemployment rate in Iran. To this end, the annual data during the period 1974-2012, ARDL model, bounds test cointegration and Granger causality test were used. The results indicate the existence of cointegration between the variables. The results show that the export booms in both the short run and long run have a negative and significant effect on unemployment rate. The error correction term shows in each period 95 percent of disequilibrium will adjust along the long run equilibrium path. The results of conditional Granger causality test show that there is no short-run causality between variables.  However, the long-run causality relationship from terms of trade, capital accumulation in tradable sector, capital accumulation in non-tradable sector, labor supply, and inflation to unemployment rate is accepted at the 1% level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export boom
  • Unemployment
  • Dutch disease
  • Bounds Testing Approach