ادوار تجاری حقیقی تحت ترجیحات مصرفی و فراغت در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

مفهوم شکل­گیری عادات مربوط به مصرف در تابع مطلوبیت خانوار نمونه در مدل­های ادوار تجاری حقیقی می­تواند پدیده جایزه ریسک را توضیح دهد. تحلیل جزئی در مورد پویایی­های از مدل شکل­گیری عادات در مصرف و فراغت به­صورت کامل در ایران انجام نشده است. در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوی ادوار تجاری حقیقی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE[1]) برای اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن می­توان خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را با فرض وجود وجود پارامترهای عادات مصرفی و فراغت در تابع مطلوبیت  نشان داد. یافته­های این پژوهش حاکی از آن است که وجود پارامترهای عادات مصرفی و فراغت در مدل می­تواند میزان مصرف، فراغت و تولید را بیش از پیش تغییر ­دهد. نتایج نشان می­دهد اگر پارامتر شکل­گیری عادات فراغت در تابع مطلوبیت وجود داشته باشد می­تواند تولید را بیشتر کاهش دهد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Real Business Cycle under consumption and leisure preferences in Iran: Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach

نویسنده [English]

  • s f
چکیده [English]

In real business cycle models, the concept of habit formation, which can explain phenomena such as the equity premium puzzle, is mostly restricted to the consumption part of the utility function of the representative household. At least, a detailed analysis of the dynamics of a model with habit formation in both consumption and leisure does not yet exist in Iran studies. In this study, by making adjustments in real business cycle model, a dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE) is designed for Iran in which one can show the business cycle characteristics of Iranian economy. Findings in this research show that leisure and consumption habits parameters in the model can change consumption, leisure and production more than before.  The results indicate that if the leisure habit parameter is considered in the utility function, it can reduce production further.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSGE Model
  • Calibration
  • consumption and leisure preferencesو habit formation