تعیین قاعده مالی برای دولت در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

طی سال‏های اخیر استفاده از قواعد مالی جهت تأثیرگذاری بر سیاست مالی و فضای اقتصاد کلان از روند رو به گسترشی در ادبیات اقتصادی برخوردار بوده است به‏طوری‏که امروزه بسیاری از کشورها قواعد مالی متنوعی برای مدیریت حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از کسری‏های بودجه افراطی به­کار می‏گیرند. در اقتصاد ایران این موضوع از برنامه پنجم توسعه با تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی آغاز شده اما طی سال‏های اخیر نتوانسته به اهداف خود در زمینه با ثبات­سازی اقتصاد دست یابد. در مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن خانوار ریکاردویی و غیرریکاردویی و مدل‏سازی بخش نفت به‏صورت مجزا در سه سناریوی پایه، قواعد مالی درآمدی و قاعده تراز بودجه به بررسی قاعده مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‏دهد که قاعده تراز بودجه می‏تواند با توجه به ساختار اقتصاد ایران به‏عنوان یک کشور صادرکننده نفت از عملکرد بهتری برخوردار باشد و تابع زیان سیاست‌گذار را حداقل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Optimal Fiscal Policy for iran’s Economy: A Dynamic Stochastic General Equilibrium (Dsge) Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Tavakolian 1
  • Ebrahim Siami Araghi 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Allameh Tabataba'i University
2 PhD student in Economics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In recent years, the use of fiscal rules to influence fiscal policy and macroeconomic has been expanding in economics literature, so that many countries have various fiscal rules to manage macroeconomic stability and prevent extreme budget deficits. In Iran, this has started from the Fifth Development Plan with the allocation part of the oil revenues to the National Development Fund, but in recent years it has not been able to achieve its goals of stabilizing the economy. In this study, using a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model, the appropriate rule for Iran is examined using three scenarios: baseline, revenue fiscal rule and budget balance rule. The results show that the budget balance rule can have a suitable performance considering the structure of Iran as an oil exporting country and minimize the policy-making loss function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiscal policy
  • Fiscal rules and Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)
بهرامی، جاوید و رافعی، میثم. (1392). «عکس‌العمل‌های مالی مناسب در برابر تکانه‌های تصادفی (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 19(58)، 1-37.
توکلیان، حسین و جلالی نائینی، احمدرضا. (1396). «سیاست‌گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 22(70)، 33-98.
خیابانی، ناصر، دلفان، محبوبه. (1396). آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران؛ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، پژوهشنامه اقتصادی، 17(67)، 67-91.
خیابانی، ناصر و امیری، حسین. (1393). «جایگاه سیاست‌های پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل‌هایDSGE »، پژوهشنامه اقتصادی، 133-173.
قاسمی، محمد و مهاجری، پریسا. (1394). «بررسی رفتار چرخه‌ای سیاست مالی در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، 15(56)، 75-104.
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. (1396). انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
کریمی پتانلار، سعید؛ جعفری صمیمی، احمدو لعل خضری، حمید. (1397). «اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران با تأکید بر رشد تولید: رویکرد  FAVAR»،  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 9(33)، 15-40.
Adolfson, M., Laséen, S., Lindé, J., Villani, M. (2007). “Bayesian estimation of an open economy DSGE model with incomplete pass-through”, Journal of International Economics, Volume 72, Issue 2, 481-511.
Alesina, A., and Drazen, A. (1991). “Why Are Stabilizations Delayed?”, American Economic Review, 81, 1170-88.
Alesina, A. (2000). “The Political Economy of the Budget Surplus in the United States”. Journal of Economic Perspectives, 14(3), 3-19.
Alesina, A. (2007). “Bureaucrats or Politicians? Part 1: A Single Policy Task.” American Economic Review, 97, 169-179.
Alesina, A., and Tabellini, G. (1990). “Voting on the Budget Deficit.” American Economic Review, 80(1), 37-49.
Calvo, G. A. (1983). “Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework”. Journal of Monetary Economics, 12(3), 983-998.
Erceg, Christopher J., Henderson, D. W. & Levin, A. T. (2000). “Optimal monetary policy with staggered wage and price contracts”, Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 46(2), 281-313.
Eyraud, L., Debrun, X., Hodge, A .,Duarte, V ., Pattillo, C. (2018). Second-Generation Fiscal Rules: Balancing Simplicity, Flexibility, and Enforceability.
Forni, L., Monteforte, L., and Sessa, L. (2009). “The General Equilibrium Effects of Fiscal Policy: Estimates for the Euro Area”. Journal of Public Economics, 93(3), 559-585.
Galí, J., López-Salido, J. D. and Vallés, J. (2004). “Rule-of-Thumb Consumers and the Design of Interest Rate Rules”, Journal of Money, Credit, and Banking, 36, 739-763.
Galí, Jordi, J. David López-Salido, and Javier Vallés (2007). “Understanding the Effects of Government Spending on Consumption”, Journal of the European Economic Association, 5, 227-270.
Giovanni Melina, Shu-Chun S. Yang, Luis-Felipe Zanna (2016). “Debt sustainability, public investment, and natural resources in developing countries: The DIGNAR model”, Economic Modelling, Volume 52, Part B, 630-649.
Leeper, E. M., Walker, T., Yang, S. C. (2010). “Government Investment and Fiscal Stimulus”. Journal of Monetary Economics,57, 1000-1012.
Lorenzo Forni, Libero Monteforte, Luca Sessa, (2009). “The general equilibrium effects of fiscal policy: Estimates for the Euro area”, Journal of Public Economics, Volume 93, Issues 3-4, 559-585.
Mankiw, Gregory N. (2000). “The Savers-Spenders Theory of Fiscal Policy”, American Economic Review, 90, 120-125.
Michael Kumhof, Douglas Laxton, (2013). “Simple fiscal policy rules for small open economies”, Journal of International Economics, Volume 91, Issue 1, 113-127.
Persson, T., Tabellini, G. (2000). Political Economics: Explaining Economic Policy. Cambridge, MA: The MIT Press.
Samimi, A., Khiabani, N., Mila Elmi, Z., Akbarpour Roshan, N. (2017). “The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model”. International Journal of Business and Development Studies, 9(2), 29-54. doi: 10.22111/ijbds.2017.3703
Schwarzmüller, T., Wolters, M. (2015). The Macroeconomic Effects of Fiscal Consolidation in Dynamic General Equilibrium, No 43, Dynare Working Papers, CEPREMAP.
Suescun, R. (2019). A tool for fiscal policy planning in a medium-term fiscal framework: The FMM-MTFF model, Economic Modelling.
Von Hagen, J., Harden, I. J. (1995). “Budget Processes and Commitment to Fiscal Discipline”. European Economic Review 39, 771-779.
Wyplosz, C. (2012). Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experience. In Fiscal Policy after the Financial Crisis, edited by A. Alesina and F. Giavazzi. Chicago: University of Chicago Press.