ارزیابی عملکرد نسبی روش های غیرپیمایشی به روزرسانی جداول داده- ستانده در فضای اقتصادی ایران

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد و پژوهشگر در دانشگاه هیروشیما

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در حالی­که تحلیل های داده – ستانده از جایگاه درخوری در میان اقتصاددانان برخوردار شده است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده - ستانده، محدودیت­های تحلیلی فراوانی را برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر، محققان را به سوی ابداع روش­های غیرپیمایشی سوق داده است که با کمک آنها می­توان اقدام به بروز رسانی جداول داده – ستانده نمود. در مواجهه با تعدد روش­های غیرپیمایشی به روز رسانی، این سؤال پیش می­آید که کدامیک از این روش­ها قادرند تخمین بهتری از عناصر مجهول جدول داده – ستانده سال هدف ارایه دهند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که علیرغم نتایج مطالعات در دیگر کشورها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در برآورد ماتریس مستقیم و چه در برآورد ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان، از کارکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است که پذیرش صرف نتایج تحقیق محققان دیگر کشورها، فارغ از توجه به فضای مملو از نااطمینانی و شکست­های ساختاری نظام­های اقتصادی و آماری در ایران، می­تواند نتایج گمراه کننده­ای را برای ما به ارمغان آورد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • hosen mirshojaeyan 1
  • farhad rahbar 2