تأثیر تورم بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

2 استادیار گروه اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

با وجود آن‌که نظریه غالب اقتصادی، رابطه‎ی مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی را مفروض می‎داند، اما برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که شدت این رابطه و حتی علامت آن، به شرایط مختلف اقتصادی کشورها بستگی دارد. یکی از مهم‏ترین تعیین‏کننده‏های رابطه مالی-رشد، نرخ تورم است. خصوصاً در بسیاری از کشورهای درحال‎توسعه که سطوح بالاتر تورم و ثبات کمتر اقتصاد کلان را به‌طور مستمر تجربه کرده‏اند، مطالعه نقش‏آفرینی تورم در رابطه مالی-رشد اهمیتی مضاعف دارد. مقاله حاضر با به‌کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری، به انجام آزمون علّیت سه‏متغیره میان رشد اقتصادی، توسعه مالی، و نرخ تورم در ایران طی سال‏های 1961 تا 2016 می‏پردازد. در مقایسه با نتایج آزمون علّیت دومتغیره، نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره نشان می‏دهد که علّیت معکوس از رشد به برخی از شاخص‏های توسعه مالی، به دلیل نرخ‏های تورم بالا است. به‌علاوه، تورم پایدار بالا در ایران، علّیت برخی دیگر از شاخص‏های توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی را تضعیف می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Inflation on Finance-Growth Causality in Iran

نویسندگان [English]

  • masoud nikooghadam 1
  • Mohammad Ali Aboutorabi 2
1 Assistant professor of economics, University of Bojnord, Iran.
2 ail.com" Aboutorabi Assistant Professor in Economics, Institute for Humanitie
چکیده [English]

Dominant economic theory assumes a positive relationship between financial development and economic growth. Contradictorily some empirical evidence shows that the strength of this relation and even its sign heavily depends on economic circumstances of each country. One of the most important determinants of finance-growth nexus is inflation. Specially, in many developing countries which have been experienced higher inflation and poor macroeconomic stability, studying the role of inflation on finance-growth nexus is crucial. This paper tests tri-variate causality among economic growth, financial development and inflation rate in Iran during 1961 to 2016 by using VECM model. Comparing two-variate and tri-variate causality tests reveals that adverse causality from growth to some financial development indicators is caused by high rates of inflation. Moreover, high stable inflation in Iran weakens the causality from some other financial development indicators to economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • financial stability
  • inflation
  • Economic growth
  • causality test
ابوترابی، محمدعلی (1388). بررسی روند شاخص‏های توسعه مالی و رابطه علّی آن با رشد اقتصادی در ایران طی سال‏های 84-1352، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد.
تقی‏نژاد عمران، وحید و حسنی، مجید (1389). «اثر تورم بر اندازه بخش مالی (مطالعه موردی ایران)»، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، 42، 99-75.
سلیمی‏فر، مصطفی، رزمی، محمدجواد، ابوترابی، محمدعلی (1389). «بررسی رابطه علّی شاخص‏های توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه اقتصادمقداری، 7(1)، 103-75.
نیلی، فرهاد (1384). «مقدمه‏ای بر ثبات مالی»، مجله روند، 45، 55-25.
گجراتی، دامودار (1383). مبانی اقتصادسنجی، ترجمه: حمید ابریشمی، ویرایش چهارم، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران: تهران.
هادیان، ابراهیم و ایزدی، بهنام (1393). «بررسی نقش تورم در اثربخشی توسعه‏ی مالی بر رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 15، 72-45.
Aboutorabi, M. A. (2012), “The Effect of Inflation on Financial Development: The Case of Iran”, Journal of Basic and Applied Sciences Research, 2(8), 8394-8400.
Aboutorabi, M. A., Aboutorabi, N. (2012). Financial Development and Economic Growth in Iran: The Survey of the Trend of Financial Development Indicators and its Causality Relationship with Economic Growth in Iran, Lambert Academic Publishing (LAP): Saarbrücken, Germany.
Aghion, P., Howitt, P. and Mayer-Foulkes, D. (2005). “The Effect of Financial Development on Convergence: Theory and Evidence”, Quarterly Journal of Economics, 120(1), 173-222.
Aiyagari, S., Braun, R. and Eckstein, Z. (1998). “Transaction Services, Inflation, and Welfare”, Journal of Political Economy, 106(6), 1274-1301.
Ang, B. J. (2008). “A Survey of Recent Developments in the Literature of Finance and Growth”, Journal of Economic Surveys, 22(3), 536-576.
Batuo, M., Mlambo, K., and Asongu, S. (2017). Linkages between financial development, financial instability, financial liberalisation and economic growth in Africa. Research in International Business and Finance. In press.
Beck, T., Lu, L., and Yang, R. (2015). “Finance and growth for microenterprises: evidence from rural china”. World Development, 67, 38-56.
Bencivenga, V. R. and Smith, B. D. (1991). “Financial Intermediation and Endogenous Growth”, Review of Economic Studies, 58, 195-209.
Bittencourt (2011). “Inflation and Financial Development: Evidence from Brazil”, Economic Modelling, 28, 91-99.
Bordo, M. and Jeanne, O. (2002). Boom-busts in Asset Prices, Economic Instability, and Monetary Policy, NBER Working Paper, No 8966.
Borio, C. and Lowe P. (2002). Asset Prices, Financial and Monetary Stability: Exploring the Nexus, BIS Working Papers No 114.
Boyd, J. H., Levine, R. and Smith, B. D. (2001). “The Impact of Inflation on Financial Sector Performance”, Journal of Monetary Economics, 47(2), 221-249.
Boyreau-Debray, G. (2003). Financial Intermediation and Growth: Chinese Style, World Bank Policy Research Working Paper 3027.
Calderon, C. and Liu, L. (2003). “The Direction of Causality between Financial Development and Economic Growth”, Journal of Development Economics, 72, 321-334.
Caporale, G., Howells, P. and Soliman, A. (2004). “Stock Market Development and Economic Growth: The Causal Linkages”, Journal of Economic Development, 29(1), 33-50.
Caporale, G. and Pittis, N. (1997). “Causality and Forecasting in Incomplete System”, Journal of Forecasting, 16, 425-437.
Cecchetti, S. G., Genberg, H., Lipsky, J. and Wadhwani, S. (2000). Asset Prices and Central Bank Policy, Geneva Reports on the World Economy 2. Centre for Economics: Geneva.
Cheng, H. S. (1980). Financial Deepening in Pacific Basin Countries, Economic Review, Federal Reserve Bank of San Francisco: San Francisco, CA, Summer, 43-54.
Claessens, S., Klingebiel, D. and Laeven, L. (2004). Resolving Systemic Financial Crises: Policies and Institutions, World Bank Policy Research Working Paper 3377.
Debelle, G. and Lamont, O. (1997). “Relative Price Variability and Inflation: Evidence from U.S. Cities”, Journal of Political Economy, 105(1), 132-152.
Dehesa, M., Druck, P. and Plekhanov, A. (2007). Relative Price Stability, Creditor Rights, and Financial Deepening, IMF Working Paper, WP/07/139.
Deidda, G. (2006). “Interaction between Economic and Financial Development”, Journal of Monetary Economics, 53(2), 233-248.
Demetriades, P. and Andrianova, S. (2004). Finance and Growth: What We Know and What We Need to Know, in C. Goodhart, ed., Financial Development and Economic Growth: Explaining the Links, pp. 38–65, Palgrave Macmillan: Basingstoke.
Demirguc-Kunt, A., Maksimovic, V. (1998). “Law, Finance, and Firm Growth”, Journal of Finance, 53, 2107-2137.
Druck, P. and Garibaldi, P. (2000). Inflation Risk and Portfolio Allocation in the Banking Sector, CEMA University Working Paper 181: Buenos Aires.
Ductor, L., and Grechyna, D. (2015). “Financial development, real sector, and economic growth”. International Review of Economics & Finance, 37, 393-405.
Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). “Cointegration and Error Correction: Representation”, Estimation and Testing, Econometrica, 55(2), 251-276.
Fazio, Dimas, M. Tabak, Benjamin, M. and Cajueiro, Daniel, O. (2015). “Inflation targeting: Is IT to blame for banking system instability?”, Journal of Banking & Finance, 59: 76-97.
Filardo, A. (2004). Monetary Policy and Asset Price Bubbles: Calibrating the Monetary Policy Trade-offs, BIS Working Papers No 155.
Fouejieu Azangue, A. (2017). “Inflation targeting and financial stability in emerging markets”, Economic Modelling, 60, 51-70.
Greenwood, J. and Jovanovic, B. (1990). “Financial Development, Growth, and the Distribution of Income”, Journal of Political Economy, 98, 1076-1107.
Gurley, J. G. and Shaw, E. S. (1955). “Financial Aspects of Economic Development”, American Economic Review, 45, 515-538.
Harris, D. R. (1997). “Stock Markets and Development: A Re-assessment”, European Economic Review, 41(1), 139-146.
International Monetary Fund (IMF) (2006). Inflation Targeting and the IMF, Unpublished Manuscript, Policy and Development Review Department, and Research Department, available at: http://imf.org/external/np/pp/eng/2006/031606.pdf
James, B. A. (2008). “What Are the Mechanisms Linking Financial Development and Economic Growth in Malaysia”, Economic Modeling, 25(Issue 1): 38-53.
Jaramillo, C. F. (1999). “Inflation and Relative Price Variability: Reinstating Parks Results”, Journal of Money, Credit and Banking, 31(3), 375-385.
Kim, S. and Mehrotra, A. (2017). “Managing price and financial stability objectives in inflation targeting economies in Asia and the Pacific”, Journal of Financial Stability, 29, 106-116.
Keho, Y. (2010). “Effect of Financial Development on Economic Growth: Does Inflation Matter? Time Series Evidence from the UEMOA Countries”, International Economic Journal, 24(3), 343-355.
Kendall, M. G., Stuart, A. (1961). The Advanced Theory of Statistics. Vol. 2, Charles Griffin Publishers: New York.
Khan, M. S., Senhadji, A. S. and Smith, B. D. (2006). “Inflation and Financial Depth”, Macroeconomic Dynamics, 10(2): 165-182.
King, R. G. and Levine, R. (1993a). “Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence”, Journal of Monetary Economic, 32(3), 513-542.
King, R. G. and Levine, R. (1993b). “Finance and Economic Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737.
Lach, S. and Tsiddon, D. (1992). “The Behavior of Prices and Inflation: An Empirical Analysis of Disaggregated Price Data”, Journal of Political Economy, 100(2), 349-389.
Levine, R. (1997). “Financial Development and Economic Growth: Views and Agendas”, Journal of Economic Literature, 35(2), 688-726.
Levine, R. (2002). “Bank‐Based or Market‐Based Financial Systems: Which is Better?”, Journal of Financial Intermediation, 11(4), 398-428.
Levine, R. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence, and Mechanisms, in P. Aghion and S. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, Elsevier Science: The Netherlands.
Li, M. (2009). Inflation, Finance, and Economic Growth, PhD Thesis, University of Alberta: Canada.
Loizides, J. and Vamvoukas, G. (2005). “Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from Trivariate Causality Testing”, Journal of Applied Economics, 8, 125-152.
Lynch, D. (1996). “Measuring Financial Sector Development: A Study of Selected Asia-Pacific Countries”, Developing Economies, 34, 3-33.
Madsen, J. B. (2003). “Inflation and Investment”, Scottish Journal of Political Economy, 50(4), 375-397.
Manning, M. J. (2003). “Finance Causes Growth: Can We Be So Sure?”, Contributions to Macroeconomics, 3(1), 1-22.
Marquis, M. H. and Reffett, K. L. (1994). “New Technology Spillovers into the Payment System”, Economic Journal, 104, 1123-1138.
McKinnon, R. I. (1973). Money, Capital and Economic Development, The Brookings Institution: Washington, DC.
McKinnon, R. I. (1976). Saving Propensities and the Korean Monetary Reform, in: R. McKinnon, ed., Money and Finance in Economic Growth and Development, Marcel Dekker: New York, 75-91.
Merton, R. C. and Brodie, Z. (1995). A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment, in: Crane, D. B. et al. (Eds.), The Global Financial System: A Functional Perspective, pages 3–31, Harvard Business School Press: Boston, MA.
Minsky, H. P. (1991). The Financial Instability Hypothesis: A Clarification, In M. Feldstein (ed.), The Risk of Economic Crisis, pp. 158-166, University of Chicago Press: Chicago, IL, and London.
Moore, B. J. (1986). “Inflation and Financial Deepening”, Journal of Development Economics, 20, 125-133.
Moore, B. J. (1988). Horizontalists and Verticalists: The Macroeconomics of Credit Money, Cambridge University Press: New York.
Ndiaye, N. D. and Masih, M. (2017). Is inflation targeting the proper monetary policy regime in a dual banking system? new evidence from ARDL bounds test, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Paper No. 79420, posted 27 May 2017.
Pradhan, RP., Arvin, MK. and Bahmani, S. (2015). “Causal nexus between economic growth, inflation, and stock market development: the case of OECD countries”, Global Finance Journal, 27, 98-111
Rajan, R. G. and Zingales, D. (1998). “Financial Dependence and Growth”, American Economic Review, 88(3), 559-586.
Romer, D. (2006). Advanced Macroeconomics, 3rd Ed., McGraw-Hill.
Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, 98(5), 71-102.
Rousseau, P. L. and Vuthipadadorn, D. (2005). “Finance, Investment, and Growth: Time Series Evidence from Ten Asian Economies”, Journal of Macroeconomics, 27, 87-106.
Rousseau, P. L. and Wachtel, P. (2002). “Inflation Thresholds and the Finance-Growth Nexus”, Journal of International Money and Finance, 21, 777-793.
Rousseau, P. L. and Yilmazkuday, H. (2008). Inflation, Finance and Growth: A Trilateral Analysis, unpublished manuscript.
Schwartz, A.J. (1995). “Why financial stability depends on price stability”, Economic Affairs, 15, 21-25.
Shaw, E. S. (1973). Financial Deepening in Economic Development, Oxford University Press: New York.
Stiglitz, J. E. (1994). The Role of the State in Financial Markets, Proceedings of the World Bank Annual Conference on Economic Development 1993, World Bank: Washington.
Toda, H. Y. and Phillips, P. C. B (1993). “Vector Autoregression and Causality”, Econometrica, 61, 1367-1393.
Townsend, R. M. (1979). “Optimal Contracts and Competitive Markets with Costly State Verification”, Journal of Economic Theory, 21(2), 265-293.
World Bank. (2015). Global Financial Development Report 2015/2016: Long-Term Finance. World Bank Publications.
World Economic Forum, D. (2012). Financial Development Report, USA Inc: New York, USA.
Zhang, J., Wang, L., and Wang, S. (2012). “Financial Development and Economic Growth: Recent Evidence from China”, Journal of Comparative Economics, In Press.