رابطه تأثیر نوآوری بر سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

3 دانشیار سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکتری اقتصاد صنعتی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوآوری بر سهم بازار در صنایع  نساجی، چرم و پوشاک ایران (کدهای 4 رقمی) است. مطابق ادبیات سازمان و اقتصاد صنعتی، رابطه بین نوآوری و سهم بازار به صورت غیرخطی و به صورت U معکوس است. این رابطه در ادبیات به فرضیه شومپیتر معروف شده است. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده­های مربوط به کارگاه­های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر نساجی، چرم و پوشاک ایران با کد چهار رقمی طی سالهای 1374-1386 فرضیه شومپیتر به بوته آزمون گذارده شود. برای این منظور از روش غیرخطی LSTR (روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) برای تخمین مدل استفاده شده­است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران است. تشویق و حمایت دولت از فعالیت­های نوآورانه در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه­های فعال در صنایع مذکور، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. علاوه بر این، غیرخطی بودن رابطه بین سهم بازار و نوآوری در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران بیان­گر آن­ است­که حد بهینه­ای از هزینه­های تحقیق و توسعه وجود دارد که سهم بازار صنایع مذکور را حداکثر می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Innovation on the Market Share of Iranian Textile and Leather Industries (Nonlinear Approach)

نویسندگان [English]

  • Hossein asgharpurh 1
  • Firouz Fallahi 2
  • Farhad Khodadad Kashi 3
  • Mohsen Pourebadollahan Covich 2
  • Ali Dehghani 4
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to investigate the effect of innovation on market share in textile, leather and apparel industries (4-digit codes) in Iran. According to the literature on the industrial economics, the relationship between innovation and market share is nonlinear (an inverted-U shaped). This relationship is known as the Schumpeter hypothesis. This paper is trying to investigate the Schumpeter's hypothesis using data on the industrial firms of 10+ workers during the period 1995-2007. For this purpose, the method of nonlinear method of the logistic smooth transition threshold (LSTR) applied to estimate the model. The results confirm the existence of a non-linear relationship between the innovation and market share in the textile, leather and apparel industries. Hence, the support and encouragement of innovative activities by government would enhance the market share of these industries. In addition, the nonlinear relationship between market share and innovation in these industries shows that there exists an optimal level of R&D costs which maximize the industries’ market share.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Market Share
  • Iran
  • Textile and Leather Industries
  • LSTR Approach