برآورد رانت کربن در صنعت سیمان ایران: کاهش سود در شرایط اجرای توافق پاریس(بر مبنای تجربه سیستم تجارت انتشار آلودگی اتحادیه اروپا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مطالعه حاضر سعی دارد که با در نظر گرفتن شرایط اجرای توافق پاریس، مشخص سازد که چگونه سود صنعت سیمان تحت تأثیر قرار می­گیرد و عوامل مؤثر بر آلودگی و کاهش آلودگی ناشی از تولید سیمان را مشخص نماید. به‌منظور نیل به این اهداف با استفاده از روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) در طی دوره 1392-1390 برای صنعت سیمان مشتمل بر 68 کارخانه سیمان در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با برآورد مدل تجربی، نتایج نشان­دهنده­ی این موضوع است که می­توان کاهش آلودگی­های زیست‌محیطی ناشی از صنعت سیمان را با استفاده از تکنولوژی­های نوین، سوخت­های جایگزین و کاهش استفاده از برق فراهم کرد. و نتایج بیانگر هفت عامل تجزیه برای انتشار آلودگی است که عبارت است از تأثیر فعالیت، تأثیر تجارت، تأثیر سهم کلینکر، تأثیر سوخت مرکب، تأثیر کارایی الکتریکی و حرارتی و تأثیر انتشار کربن است. می‌توان بین دو اثر اول که گزینه کاهش آلودگی غیرفنی هستند با سایر اثرات که گزینه‌های کاهش آلودگی فنی هستند تمایز قائل شد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مازاد سهمیه­ای در تولید شرکت­های سیمان ایران ایجاد نشده و سود نداشته­اند، که برخلاف کشورهای اروپایی که دارای مازاد سهمیه و سود یا به عبارتی رانت کربن هستند در کشور ایران این رانت وجود ندارد زیرا سهمیه مازاد تولید که رایگان حاصل می­شود، ایجاد نشده که منجر به درآمد بیشتر و ایجاد ثروت شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation Carbon Rent in the Cement Industry of Iran: Abatement advantage under Paris Agreement (Experience-based European Union Emissions Trading System)

نویسندگان [English]

  • zeinolabedin sadeghi 1
  • zahrasadat samareh taheri nasab 2
  • hossein akbarifard 3
1 Associate Professor Department of Economics Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

The present study aims to determine how cement industry profit is affected by considering conditions of implementation of the Paris Agreement. It also aims to determine factors affecting pollution and reduced pollution caused by cement production. In order to achieve these goals, the case study of Iran has been investigated during 2011-2013 using logarithmic mean Divisia index (LMDI). By estimating experimental model, the results represented that environmental pollutions caused by the manufacturing industry can be reduced using new technologies, and alternative fuels. Results also indicate seven factors in the decomposition for pollution emission, including the activity effect, the clinker trade effect, the The clinker share effect, The fuel mix effect, The thermal and electrical energy efficiency effect, and the electricity carbon emission factor effect. We can make distinction between the first two effects that are options for non-technical pollution reduction and other effects that are options for technical pollution reduction. Additionally, results suggest that cement companies of Iran have not created surplus quota and they have not surplus production and profit. This indicate that, unlike European countries that have surplus quota and profit or carbon rent, Iran does not have it, since surplus production quota generated freely has not been generated to lead increased income and wealth creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement Industry
  • Log Mean Divisia Index (LMDI)
  • pollution
  • Making Paris Agreement
آقاملایی، ایمان، لشکری­پور، غلامرضا و غفوری، محمد (1394). «ارزیابی آلودگی هوا ناشی از صنعت سیمان؛ مطالعه موردی کارخانه سیمان کرمان»، دوماهنامه سلامت کار ایران، 2: 92-79.
پرتوی، عادل (1389). «بهره­گیری از مکانیزم توسعه پاک در صنعت سیمان. شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مهر»، اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
پورعبادالهان کویچ، محسن؛ برقی اسگویی، محمدمهدی؛ صادقی، سیدکمال و قاسمی، ایرج (1392). «تجزیه عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار آلودگی دی‌اکسیدکربن در زیربخش‌های صنعتی ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره 9 : 115-131.
خوش­منش، بهنوش، رضویان، فاطمه و هارونی، یوسف. (1395). اثرات زیست محیطی و تعیین راهکارهای اثرگذار در کاهش آلودگی زیست محیطی کارخانه سیمان سپاهان، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست.
دامن کشیده، مرجان؛ نظری، محسن و رضائی، الهام سادات (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر انتشار CO2 در ایران (مطالعه موردی نیروگاه­ها)»، فصلنامه علوم اقتصادی، 3(12) :24-1.
رحیمی، نسترن؛ خودی، مریم و کارگری، نسترن (1386). «امکان‌سنجی اجرای تجارت نشر در نیروگاه­ها و کاهش انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای»، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 11(3): 153-137.
رسولی، سوسن؛ خطیب­زاده، صدیقه و سیف‌اله زاده، آرزو (1382). «آلودگی هوا در صنعت سیمان»، سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ، 10-1.
زارع غیاثی، محسن؛ قزلباش، فرزاد و حسینی، غلامعلی (1396). «مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت سیمان (مطالعه موردی سیمان داراب)»، اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران.
سازمان حفاظت محیط زیست (1393). تجارت کربن: مفاهیم و اصول و تجارب سایر کشورها، شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مهر (توحید نودل)، دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا.
سالاری، ایمان؛ صادقی، زین­العابدین و شکیبایی، علیرضا (1396). «برآورد هزینه نهایی کاهش CO2 کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در ایران: رویکرد قیمت سایه‌ای». فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(23): 137-159. doi: 10.22084/aes.2017.11398.2240
صادقی، زین العابدین (1395). مباحث پیشرفته در اقتصاد انرژی، تهران: نشر نور علم.
صادقی، زین‌العابدین؛ حری، حمیدرضا و محمدمیرزایی، آزاده (1393). «تحلیل تجزیه‌ی ساختاری آلودگی در ایران: رهیافت داده – ستانده»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(10): 75-145.
عباسی، ابراهیم؛ صادقی، زین‌العابدین و خسروی، سینا (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی»، رهیافت تجزیه شدت انرژی (مطالعه موردی گروه سیمان کرمان)، هفتمین همایش ملی انرژی کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران.
فطرس، محمدحسن و براتی، جواد (1390). «تجزیه انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی به بخش‌های اقتصادی ایران؛ یک تحلیل تجزیه شاخص»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 28: 73-49.
محمدبد، علی (1393). «تحلیلی از صنعت سیمان در میزگرد تخصصی صنعت سیمان (هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه)»، ماهنامه علمی تخصصی فن‌آوری سیمان، شماره 73: 5-11.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به روایت آمار و اطلاعات (1395). گردآوری دفتر آمار و فرآوری داده­ها، گزارش شماره 23.
Akbostanc, E., Tunç, G.İ., Türüt-Aşık, S. (2011). “CO2 Emissions of Turkish Manufacturing Industry: A Decomposition Analysis”. Applied Energy, 88(6): 2273-2278.
Andrew, R. M. (2018). “Global CO 2 emissions from cement production”. Earth System Science Data, 10(1): 195-217.
Bakhtyar, B., Kacemi, T., Nawaz, M. A. (2017). “A Review on Carbon Emissions in Malaysian Cement Industry”. International Journal of Energy Economics and Policy, 7(3): 282-286.
Barker, D. J., Turner, S. A., Napier-Moore, P. A., Clark, M., Davison, J. E. (2009). “CO2 Capture in the Cement Industry”. Energy procedia, 1(1): 87-94.
Branger, F., Quirion, P. (2015). “Reaping the carbon rent: Abatement and overallocation profits in the European cement industry, insights from an LMDI decomposition analysis”. Energy Economics, 47: 189-205.
Deng, X., Yu, Y., Liu, Y. (2015). “Temporal and Spatial Variations in Provincial CO2 Emissions in China from 2005 to 2015 and Assessment of a Reduction Plan”. Energies, 8(5): 4549-4571.
Ellerman, A. D., Buchner, B. K. (2008). “Over-allocation or abatement? A preliminary analysis of the EU ETS based on the 2005–06 emissions data”. Environmental and Resource Economics, 41(2): 267-287.
González, P. F., Landajo, M., Presno, M. J. (2014). “Tracking European Union CO2 Emissions through LMDI (Logarithmic-Mean Divisia Index) Decomposition”. The Activity Revaluation Approach. Energy, 73: 741-750.
Kajaste, R., Hurme, M. (2015). “Cement Industry Greenhouse Gas Emissions–Management Options and Abatement Cost”. Journal of Cleaner Production, 112: 4041-4052.
Ke, J., Mcneil, M., Price, L., Zheng Khanna, N., Zhou, N. (2013). “Estimation of CO2 emissions from China's cement production: methodologies and uncertainties”. Energy policy, 57: 172-181.
Liu, L. C., Fan, Y., Wu, G., Wei, Y. M. (2007). “Using LMDI Method to Analyze the Change of China's Industrial CO2 Emissions from Final Fuel Use: An Empirical Analysis”. Energy Policy, 35(11): 5892-5900.
Snellings, R., De Schepper, M., De Buysser, K., Van Driessche, I., & De Belie, N. (2012). “Clinkering reactions during firing of recyclable concrete”. Journal of the American Ceramic Society, 95(5): 1741-1749.
Su, B., & Ang, B. W. (2012). Structural decomposition analysis applied to energy and emissions: some methodological developments. Energy Economics, 34(1): 177-188.