بهینه‌یابی مکانی احداث نیروگاه برق کوچک مقیاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه علامه‏ طباطبائی

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

3 استادیار و رئیس گروه اقتصاد برق و انرژی پژوهشگاه نیرو

چکیده

با توجه به گسترش کاربردهای انرژی الکتریسیته، صرفه­جویی در مصرف انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است. صرفه­جویی علاوه بر مصرف می­تواند با افزایش کارایی تولید نیز رخ دهد. نیروگاه­های کوچک مقیاس (مولدهای پراکنده) با کم کردن فاصله محل تولید و مصرف برق، بخش بزرگی از تلفات این صنعت که مربوط به توزیع می­شود را کاهش می­دهند، همچنین این مولدها قابلیت تبدیل به سیستم تولید همزمان را نیز دارا هستند، که در نتیجه آن با افزایش کارایی، صرفه­جویی بزرگی در سمت تولید صنعت برق صورت می­پذیرد. مسأله این مقاله تعیین اولویت مکانی احداث مولدهای پراکنده است. در این خصوص با استفاده از دو روش انحراف از اپتیمم و شاخص توسعه انسانی، بر اساس داده­های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و وزارت نیرو، 9 استان در محدوده مرکزی کشور انتخاب شده و با 9 شاخص مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از اولویت اجرای نیروگاه در استان تهران و پس از آن استان اصفهان از میان استان­های منتخب می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location Optimization of small-scale power plant

نویسندگان [English]

  • Masoud Kasraee Nezhad 1
  • Hasan Taee 2
  • Kioumars Heidari 3
چکیده [English]

According to the increasing in the usage of electricity, saving energy is so important. It can be occurred by both, optimizing consumption and the increasing of production efficiency. Small scale power plant (Distributed Generation (DG)) by reducing the distance of power production and consumption, declines a large part of this industry loss that is related to the distribution. The generators also have the ability to transform into the cogeneration system; As a result, by increasing efficiency, a great saving will happen in the production side of electricity industry. The issue of this article is the determination of priority of location of building DG. In this regard by using deviation from the optimum method and Human Development Index (HDI), according to data published by the Statistical Center of Iran and the Ministry of Energy, 9 provinces in the central area of Iran were selected and evaluated with 9 indicators. The results show that among the selected provinces the priority execution of power plant is first in Tehran, and then Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • distributed generation
  • electric power industry
  • deviation from optimal
  • Human Development Index
اسکونژاد، محمدمهدی (1394). اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه­های صنعتی)، چاپ 42، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
حسین‌زاده، مریم؛ خیرخواه زرکش، میرمسعود و صابری، عظیم (۱۳۹۱). مکان‌یابی نیروگاه‌های خورشیدی در استان خوزستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به روش درجه‌بندی"، دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید، تهران، هم اندیشان انرژی کیمیا.
سالنامه آماری 1392 و 1393.
سایت رسمی موزه صنعت برق ایران: www.Museum.trec.co.ir
سایت رسمی دفتر خصوصی­سازی صنعت برق: psp.moe.gov.ir
صادقی، آسیه؛ دانه­کار، افشین؛ خراسانی، نعمت­الله و نعیمی، بابک (1390). "تحلیل مطلوبیت سرزمین جهت مکان­یابی نیروگاه حرارتی با استفاده از رویکرد ارزیابی چندمعیاره محیط زیستی مطالعه نمونه: شهرستان چابهار"؛ فصلنامه جغرافیا و توسعه، 9(23): 140-123.
طائی، حسن (1395). ارزیابی طرح­های اقتصادی، دانشگاه علامه­طباطبایی، جزوه آموزشی.
فخررحیمی، علیرضا؛ وزیری­مهر، مهلا و فخررحیمی، الهام (1392). آشنایی با اصول کار نیروگاه­های برق، چاپ اول، تهران: نشر گستر.
قدسی­پور، سیدحسن (1385). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
کمانگر، محمد؛ نوحه­گر، احمد؛ صحراگرد، نصرالله؛ آریانژاد، حیدر و بداغی، مرضیه (1395). "مکان­یابی نیروگاه خورشیدی حرارتی جهت تأمین انرژی پایدار با استفاده از منطق فازی"، نشریه انرژی ایران، دوره 19، شماره 1، 152-137.
مجیدیان، داوود (1382). ارزیابی طرح­های صنعتی-مطالعات فنی-اقتصادی-مالی؛ چاپ دوم، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر (1392). روند ده ساله صنعت برق ایران (برق منطقه­ای، توزیع و استانی 92-1382)؛ چاپ اول، تهران: شرکت توانیر.
نصراصفهانی، بهار و شیرویه­زاد، هادی (۱۳۹۱). "رتبه‌بندی عوامل مؤثر در مکان‌یابی نیروگاه‌های گازی با استفاده ازروش AHP مطالعه موردی نیروگاه گازی جنوب اصفهان"، اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع.
Ebrahimi, M. and Keshavarz, A. (2015). Combined Cooling, Heating and Power: Decision Making, Design and Optimization (1St ed); United States: Elsevier.