تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه مدلسازی اقتصادی پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو برای سیاست‌گذارانی که هدفشان کنترل تورم است، بررسی چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم اجتناب‌ناپذیر است. در این پژوهش میزان تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی (گذر نرخ ارز) در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌ SVAR محاسبه‌شده و عوامل مؤثر بر آن بررسی‌شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده،‌ گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده شده است. همچنین گذر نرخ ارز در سبد مصرف‌کننده بیشتر از قیمت‌های تولیدکننده مؤثر است. به‌علاوه نتایج نشان می‌دهد که بازتر شدن اقتصاد باعث افزایش گذر نرخ ارز شده است. همچنین کاهش نوسانات تورم و نرخ ارز می‌تواند باعث کاهش گذر نرخ ارز شود؛ اما دوره‌های با تورم پایین کاهش در گذر نرخ ارز در ایران رخ نمی‌دهد. در بسیاری از کشورها کاهش گذر نرخ ارز با اجرای سیاست‌های پولی با ثبات و هدف‌گذاری تورم اتفاق افتاده است که به نظر می‌رسد مؤثرترین راه در جهت کاهش گذر نرخ ارز باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Exchange Rate Pass-Through in Iran

نویسندگان [English]

  • sajad ebrahimi 1
  • seyed ali madanizadeh 2
چکیده [English]

The exchange rate is one of the macroeconomic fundamentals which significantly affect inflation. For policy makers who care about the inflation control, analyzing the relationship between exchange rate changes and domestic inflation is very important matter. In this study we carry out an investigation about Exchange rate pass through in Iran using econometric model. According to the results, Exchange Rate Pass-Through (ERPT) in Iran fluctuates within 30-40 range. Also, exchange rate pass through in producer prices is significantly lower than consumer prices. Furthermore based on results, more distance from Dual exchange rate regime, higher degree of trade openness increase ERPT and lower inflation volatility and exchange rate volatility can decrease ERPT. In the most countries applying stable monetary policy and inflation targeting policy lead to decrease of ERPT. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Pass Through
  • inflation
  • import price
ابراهیمی، سجاد (۱۳۹۴)؛ تحلیل و شاخص سازی در تجارت خارجی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش پژوهشی در حال کار شماره ..
خوشبخت، آمنه و اخباری، محمد (۱۳۸۶)؛ بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و واردات در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 7، شماره 4 (پیاپی 27)، 51-82.
عینیان، مجید و برکچیان، سیدمهدی (1393) شناسایی و تاریخ گذاری چرخه های تجاری اقتصاد ایران، مجله پژوهش های پولی- بانکی، شماره ۲۰، ۱۶۱-۱۹۴.
Amiti; M.; Itskhoki, O. and Konings, J. (2014); Importers, exporters, and exchange rate disconnect American Economic Review, 104(7), 1942-1978.
Berger, D. and Vavra, J. S. (2013); Volatility and Pass-through (No. w19651). National Bureau of Economic Research.
Campa, J. M. and Goldberg, L. S. (2005); Exchange rate pass-through into import prices. Review of Economics and Statistics, 87(4), 679-690.
Campa, J. M. and Mínguez, J. M. G. (2006); Differences in exchange rate pass-through in the euro area. European Economic Review, 50(1), 121-145.
Chen, N. and Juvenal, L. (2014); Quality, trade, and exchange rate pass-through (No. 14-42). International Monetary Fund.
Choudhri, Ehsan U. and Hakura, Dalia S. (2006); "Exchange rate pass-through to domestic prices: does the inflationary environment matter?" Journal of international money and finance. Vol. 25.2006, 4, 614-639.
Devereux, M. B. and Engel, C. (2002); Exchange rate pass-through, exchange rate volatility, and exchange rate disconnect. Journal of Monetary economics, 49(5), 913-940.
Devereux, M. B. and Yetman, J. (2010); Price adjustment and exchange rate pass-through. Journal of International Money and Finance, 29(1), 181-200.
Flamini, A. (2007); Inflation targeting and exchange rate pass-through. Journal of International Money and Finance, 26(7), 1113-1150.
Frankel, J.; Parsley, D. and Wei, S. J. (2012); Slow pass-through around the world: a new import for developing countries?. Open Economies Review, 23(2), 213-251.
Froot, K. A. and Klemperer, P. D. (1989); Exchange rate pass-through when market share matters, The American Economic Review, Vol. 79, No. 4 (Sep., 1989), 637-654.
Gagnon, J. E. and Ihrig, J. (2004); Monetary policy and exchange rate pass-hrough. International Journal of Finance & Economics, 9(4), 315-338
Goldberg, L. S. and Campa, J. M. (2010); The sensitivity of the CPI to exchange rates: Distribution margins, imported inputs, and trade exposure. The Review of Economics and Statistics, 92(2), 392-407.
Ihrig, J. E.; Marazzi, M. and Rothenberg, A. D. (2006); Exchange-rate pass-through in the G-7 countries. FRB International Finance Discussion Paper, (851).
Kara, H. and Ogunc, F. (2005); Exchange rate pass-through in Turkey: It is slow, but is it really low? (No. 0510).
Liu, L. G. and Tsang, A. (2008); Exchange rate pass-through to domestic inflation in Hong Kong (No. 0802).
McCarthy J (2007); Pass through of exchange rates and import prices to domestic inflation in some industrialized economies, Eastern Economic Journal, 33(4): 511-537.
Obstfeld, M (2002); "Inflation-Targeting, Exchange-Rate Pass-Through, and Volatility. "American Economic Review, 92(2):102-107.
Ocran, M. K. (2010); Exchange rate pass-through to domestic prices: The case of South Africa. Prague Economic Papers, 4, 291-306.
Smets, F. and Wouters, R. (2002); Openness, imperfect exchange rate pass-through and monetary policy. Journal of monetary Economics, 49(5), 947-981.
Takhtamanova, Yelena F. (2008); “Understanding Changes in Exchange Rate Pass-Through”, Federal Reserve Bank of San Francisco.
Taylor, J. B. (2000); Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms.European economic review, 44(7), 1389-1408.
Yang, J. (1997); Exchange rate pass-through in US manufacturing industries. Review of Economics and Statistics, 79(1), 95-104.
Zubair, A.; Okorie G. and Sanusi, A. (2013); Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices in Nigeria: An Empirical Investigation, Central Bank of Nigeria Economic and Financial Review Volume 51(1), 1-27.