اثر قیمت انرژی بر قیمت غلات با استفاده از الگوهای رگرسیونی با داده‌های مختلط (روش ARDL تعمیم‌یافته مبتنی بر OLS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

رابطه بین قیمت انرژی و کالاهای کشاورزی از عوامل مهم و تأثیرگذار در افزایش قیمت مواد غذایی است. از طـرفی وجود داده­ها در تواترهای مختلف همواره مشکل مهمی فــرا روی محققان مطـالعات سری زمانی می­باشد؛ زیرا محقق با استفاده از روش میانگی­گیری ناگزیر به از دست دادن بعضی اطلاعات ارزشمند در تواترهای بالاتر می­باشد. به منظور رفع این معضل مدل‌های رگرسیونیMIDAS  به عنوان یک روش جایگزین در سال‌های اخیر موردتوجه قرار گرفته‌اند. بر این اساس مطالعه حاضر بر آن است تا با به‌کارگیری روش ARDL تعمیم‌یافته الگوی  MIDASبه پیش‌بینی قیمت غلات با استفاده از قیمت انرژی و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز رسمی، نرخ تورم و نرخ بهره با تواترهای مختلف در دوره زمانی 1387-1361 بپردازد. آماره­های دقت پیش­بینی نشان می­دهند که الگوی MIDAS در مقایسه با روش میانگین­گیری دقت پیش‌بینی قیمت غلات را بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Energy Price on Cereal Price Using Mixed Data Sampling Regression Models (Generalized OLS-based ARDL Approach)

نویسندگان [English]

  • fatmeh sayadi 1
  • reza Moghaddasi 2
چکیده [English]

The relationship between energy and agricultural products prices is an important and influential factor on food price surge. On the other hand, data availability in different frequencies is a dilemma facing time series econometricians, because by averaging of the data some valuable information in high frequency data will be lost. MIDAS regression models have recently been developed as an alternative dealing with mixed frequency data problem. This study applies generalized ARDL approach to estimate MIDAS regression for prediction of cereal prices using quarterly data on exchange rate and annual data on energy prices, interest rate, and inflation for the period 1982-2008. Prediction accuracy Statistics show that MIDAS model provides more accurate prediction of cereal price compared to simple averaging method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MIDAS Model
  • Prediction
  • Cereal Price
  • Energy Price
Andreou, E.; Ghysels, E. and Kourtellos, A. (2011a); Forecasting with mixed-frequency data, Oxford Handbook of Economic Forecasting, 225-245.
Andreou, E.; Ghysels, E. and Kourtellos, A. (2011b); Should macroeconomic forecasters look at daily financial data? Discussion Paper UNC and University of Cyprus.
Armesto, M. (2010); Forecasting with mixed frequencies, Federal Reserve Bank of Saint Louis 92, 521-536.
Armesto, Michelle T.; Rub´en Hernandez-Murillo, Michael Owyang, and Jeremy Piger. (2009); Measuring the information content of the beige book: A mixed data sampling approach, Journal of Money, Credit and Banking 41, 35-55.
Barrera, A, T. and Pennings, J. M. E. (2013); Energy and Food Commodity Prices Linkage: An Examination with Mixed-Frequency Data, Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural & Applied Economics Association 2013 AAEA & CAES Joint Annual Meeting, Washington, DC, August 4-6: 2013.
Clements, M. P., and Galvao, A. B. (2008a); Forecasting US output growth using Leading Indicators: An appraisal using MIDAS models, Journal of Applied Econometrics (forthcoming).
Clements, M. and A. Galv˜ao. (2008b); Macroeconomic Forecasting with Mixed Frequency, Data: Forecasting US output growth, Journal of Business and Economic Statistics 26, 546-554.
Enders, W. and Holt, M. T. (2012); The Evolving Relationships between Agricultural and Energy Commodity Prices: A Shifting-Mean Vector Autoregressive Analysis, in: Chavas, J.P. (Ed.), The Economics of Food Price Volatility", National Bureau of Economic Research, Inc.
Foroni, C.; Marcellino, M. and Schumacher, C. (2011); U-MIDAS: MIDAS regressions with unrestricted lag polynomials, International Journal of Forecasting 27: 529-542.
Foroni, C. and Marcellino, M.G. (2013); A Survey of Econometric Methods for Mixed-Frequency Data, SSRN Electronic Journal, 1-43.
Frale, C. and Monteforte, L. (2011); FaMIDAS: A Mixed Frequency Factor Model with MIDAS structure, Bank of Italy Temi di Discussione -Working Paper No. 788.
Ghysels, E.; Santa-Clara, P. and Valkanov, R. (2004); The MIDAS touch: Mixed Data Sampling regression models, mimeo, Chapel Hill, N.C.
Ghysels, E; Sinko, A. and Valkanov, R., (2007); MIDAS Regressions: Further Results and New Directions, Econometric Reviews, 2007, 26(1):53-90.
Ghysels, Eric, and Jonathan Wright. (2009); Forecasting professional forecasters, Journal of Business and Economic Statistics 27, 504–516.
Ghysels, E., (2012); Forecasting professional forecasters, Journal of Business and Economic Statistics,27: 504-516.
Granger, C.W.J. and Newbold, P. (1977); Forecasting economic time series, Academic Press, Orlando.
Guerin, P. and Marcellino, M. (2011); Markov-switching MIDAS models, CEPR Discussion Papers, 234.
Hamilton, J. D. (2008); Daily monetary policy shocks and new home sales, Journal of Monetary Economics 55, 1171-1190.
Kuzin, V.; Marcellino, M. and Schumacher, C. (2011); MIDAS vs. mixed-frequency VAR: Forecasting GDP in the Euro Area", International Journal of Forecasting 27, 529-542.
Leon, A.; Nave, J. M. and Rubio, G. (2007); The relationship between risk and expected return in Europe, Journal of Banking and Finance31, 495-512.
Marcellino, M. and Schumacher, C. (2010); Factor MIDAS for Forecasting with Ragged-Edge Data: A Model Comparison for German GDP, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 72, 518-550.
Qian, H. (2010); Vector auto regression with varied frequency data, MPRA Paper 88.
Schorfheide, F. and Song, D. (2012); Real-Time Forecasting with a Mixed Frequency VAR, Agricultural Economics 42, 35-45.
Tay, A. S. (2007); Mixing Frequencies: Stock Returns as a Predictor of Real Output Growth, Discussion Paper SMU.