تأثیر سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری بر تولید، صادرات و اشتغال صنایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های‌ بازرگانی

چکیده

یک مدل پانل همزمان برای بخش صنعت ایران تنظیم و برآورد شده ‌است تا اثرات سیاست‌های مختلف اقتصادی بر صادرات، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری بر این بخش مشخص شود. نتایج نشان می‌دهد با افزایش مصارف دولت و حجم پول، صادرات کاهش می‌یابد و به کاهش تولید منجر می‌شود. درحالی‌که با افزایش نرخ بهره و نرخ ارز صادرات افزایش و واردات کاهش می‌یابد. افزون بر این تورم وارداتی برابر 18 درصد و تورم از ناحیه واردات کالاهای صنعتی 35 درصد برآورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of monetary, fiscal, exchange rate, and trade policies on the export and employment of industrial sectors of iran

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ashrafzadeh 1
  • mitra rahmani 2
چکیده [English]

A simultaneous Panel data model is created for industrial subsectors of Iran and estimated using EC3SLS, to find the effects of various economic policies on exports, value added, employment and investment in these sectors. Results are very good and promising, show that with increasing government consumption and money volume, exports will reduced and so value added. while by increasing exchange rate and interest rate exports will increased and imports reduced. In addition the imported inflation is about 18 percent and for industrial goods is about 35 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • Exchange rate Policy
  • Industrial Sectores
  • Panel Data
جعفری‌صمیمی، احمد؛ طهرانچیان، ابراهیمی و بالونژاد نوری، روزبه (1393)؛ اثر تکانه‌های پولی و غیر پولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 10.
جلالی­نائینی، جلا‌ل‌الدین و نظیفی، فاطمه (1380)؛ مراوده تولید و تورم و اثرات نامتقارن شوک‌های پولی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 9.
شهبازی، کیومرث و نظرپور، شهربانو (1393)؛ تأثیر رونق صادراتی بر بیکاری در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 11.
طاهری فرد، احسان و موسوی آزاد کسمائی، افسانه (1387)؛ اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 2.
عباسی­نژاد، حسین، شفیعی، افسانه (1384)؛ آیا در اقتصاد ایران پول واقعاً خنثی است؟ تحقیقات اقتصادی، شماره 68.
فلیحی، نعمت و امینی، علیرضا (1379)؛ بررسی اثر حجم پول و تسهیلات بانکی بر عرضه و تقاضای نیروی کار، دهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران.
نظری محسن و گوهریان، فاطمه (1381)؛ بررسی اثر متغییرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی در ایران (78-1345)، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 60.
Baltagi, B. H. (2008); Econometric Analysis of Panel Data, Fourth Edition, Wiley-Black well.
Cornnwell, C.; Shmidt, P. and wyhowski, D (1992); Simulation Equation and Panel Data, Journal of Econometrics,51.
Cai, Lixin (2010); The relationship between health and labour force participation: Evidence from apanel data simultaneous equation model, Labour Economics, Vol. 17, (77-90).
Erkin, Bairam (1990); Government Size and Economic Growth: The African Experience: 1960-85, Applied Economic, Vol. 22.
Haque, N. U.; Lahiri, K. and Montiel, P. J. (1991); Stabilization Policies in Developing Countries With a Parallel Market for Foreign Exchange. in: M. S.
Khan, P. J. Montiel and Nadeem U. Haque (1991), Macroeconomic Models for Adjustment in Developing Countries, IMF.
Hsiao, Cheng (1997); Statistical Properties of the Two-Stage Least Squares Estimator Under Cointegration, The Review of Economic Studies, Vol. 64, No. 3.
Johnston, Jack and John DiNardo (1997); Econometric Methods, New York: McGraw-Hill.
Konya, Lazlo (2006); Export and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach, Economic Modeling, 23.
Landau, Daniel (1986); Government and Economic Growth in Developing Countries: an Empirical Study for 1960-80, Economic Development and Cultural Change Vol. 35.
Lin, Steven (1992); Government Spending in Developing Countries: Trends, Causes and Consequences, The World Bank Research Observer, 7(1).
Ran, Rati (1986); Government Size and Economic Growth: A New Framework and some Evidence, Cross Section and Time Series Data, American Economic Review.Vol. 76, No.1, March.
Rodrick (2005); Why we learn Nothing From Regressing Economic Growth on Policies, Harvard University, March 25.