بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست و توسعه کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از داده¬های تابلویی دوره¬ی 89-1371، به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش‌های کشاورزی ایران پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا شاخص‌های نسبت صادرات به GDP و نسبت واردات به GDP، به عنوان شاخص‌های آزادسازی تجاری در زیربخش¬های کشاورزی شامل زراعت-باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل‌داری به صورت جداگانه محاسبه گردیده است. تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش‌های کشاورزی با استفاده از مدل رشد سولو در قالب روش اثرات ثابت بررسی شده است. براساس نتایج، ضریب صادرات به GDP بسیار کوچک و بی‌معنی، ولی ضریب واردات به GDP کاملاً معنی‌دار و بزرگتر از ضریب صادرات برآورد شده، که علت آن، حجم بالای واردات محصولات کشاورزی در مقایسه با صادرات آن در کشور است. بنابراین، رشد زیربخش‌های کشاورزی بیشتر تحت تأثیر آزادسازی تجاری در واردات محصولات است که این اثرگذاری به صورت منفی ظاهر شده است. از این‌رو، سیاست‌های حمایتی دولت در این زمینه بایستی بیشتر باشد تا کشاورزان که قشر نسبتاً فقیر جامعه را تشکیل می‌دهند، دچار خسران نشوند. از جمله این سیاست‌های حمایتی می‌توان به ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای افزایش تولید داخلی با هزینه کمتر مانند ورود تکنولوژی‌های جدید و مناسب، سیاست قیمت تضمینی مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و حمایت از آنان در برابر رقبای خارجی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Effect of Trade Liberalization on the Growth of the Agricultural Sub Sectors

نویسندگان [English]

  • asiyeh azizi 1
  • hoseein mehrabadi 2
  • mohammad reza zare 3
چکیده [English]

In the study, the effect of trade liberalization on the growing agricultural sub sectors of Iran was examined during the period 1992-2010. For this purpose, indices of ratio of export to GDP and ratio of import to GDP were calculated as indices of trade liberalization for each agricultural sub sectors including agronomy-horticulture, animal husbandry, fisheries and forestry. The impact of trade liberalization on agricultural sub sectors growth was evaluated using Solow growth model and fixed effects method. Based on the results, the coefficient of share of exports from GDP is obtained very small and non-significant, but the coefficient of share of import from GDP is obtained quite significant and larger from exports coefficients. Its reason is the high volume of imports compared to the exports of agricultural products. Based on the results of the study, the growth of the agricultural sub-sectors is under the influence of trade liberalization in products import further, and this impact is negative. Thus, supporting government policies in this sector should be higher, because farmers constitute the relatively poor cortex. Among these support policies can noted to creating appropriate infrastructure for increase domestic production with lower cost as the entry of new and appropriate technologies, suitable guaranteed price policy for domestic producers and protect from they against foreign competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trade liberalization
  • Panel Data
  • agricultural sub-sectors