نویسنده = ���������� �������� ��������
برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستانده ملی؛ مطالعه موردی بندر شهید رجایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23399.3234

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ سمیه رحمان پور