بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با کاربرد الگوی ARDL: مورد ایران ( 101-123)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آیت¬الله العظمی بروجردی(ره)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور و مدرس دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

چکیده

 تحقیق حاضر درصدد آن است تا به بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه­های توزیعی ARDL  در ایران طی دوره­ی 1357-1388 بپردازد. در مدل، قیمت نسبی صادرات، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، و شاخص عمق مالی از متغیرهای تعیین کننده عرضه صادرات معرفی شده­اند. نتایج تحقیق نشان می­دهد؛ در کوتاه­مدت همه متغیرهای مستقل مدل دارای علائم مورد انتظار و با معنی هستند. در بلندمدت نیز متغیرهای مـذکور دارای علائم مورد انتظار و به­غیر از پارامتر ضریب متغیر شاخص عمق مالی همه با معنی هستند و حاکی از این است اگر چه در کوتاه مدت، توسعه مالی بر عرضه صادرات غیر نفتی تأثـیر دارد اما در بلند مـدت، تأثیـری بر آن ندارد. عدم تأثیرگذاری توسعه مالی بر عرضه صادرات بر نقش انفعالی بودن بخش خدمات مالی و سرمایه­ای در تجارت بویژه صادرت تأکید دارد. لذا، به منظور کارا کردن آن که بتواند بر فعالیت­های اقتصادی کشور از جمله تجارت و بویژه صادرات تأثیر بگذارد لازم است تا قوانین و مقررات و نظارت در بخش مالی بازنگری و اصلاح شوند. به­ویژه اینکه کشور ما که در حال الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) است، اصلاحات در بخش مالی از الزامات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Financial Development on Supply of Non-Oil Exports Using ARDL Model: The Case of Iran

نویسندگان [English]

  • ali kavand 1
  • daruosh hassanvand 2
چکیده [English]

The present research tries to examine the effect of financial development on supply of non-oil export using the Auto-Regressive Distributed Lags (ARDL) model in Iran during the period (1357-88). In the model, relative price of non-oil export, GDP without oil, and financial deepening index are introduced as the determinants of supply of non-oil export. The results show all of the autonomous variables have expected signs and are significant in short run. The mentioned variables also have the expected sign and except financial deepening index are significant in long run. The results indicate that although financial development affects on supply of non-oil export in the short run. But it does not have any effect on supply of non-oil export in the long run. It emphasizes that financial and capital sector in trade especially in export is passive. Therefore, for the efficiency of this sector, it is necessary to modify the rules, regulations, and supervision. Especially, for our country which is accessing WTO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development. Export Supply. Iran. ARDL